Full seier i Høyesterett

Sigve Bolstad #10

Etter fire år, tre rettsrunder og en høring i EFTA-domstolen har man fått en endelig avklaring på reisetidsspørsmålet.

Les hele dommen her: HR-2018-1036-A, (sak nr. 2016/928)

Etter å ha gått sin gang i det norske rettssystemet, og vært innom EFTA-domstolen, ble «Reisetidssaken» behandlet i Høyesterett i begynnelsen av mai i år.

– Saken, som Høyesterett nå har avsagt dom i, handler om at ansatte i politiet som står til arbeidsgivers disposisjon, heretter kan definere reisetid som arbeidstid. Politiets Fellesforbund er glad for at Høyesterett nå har slått fast at vår definisjon av arbeidstid er riktig, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

For Politiets Fellesforbund har helseaspektet i denne saken vært det viktigste, og var hovedgrunnen at man i 2014 valgte å stille som partshjelp da en polititjenestemannen fra tidligere Sogn og Fjordane Politidistrikt gikk til søksmål mot staten. Fra tidligere har også EFTA-domstolen i en uttalelse bekreftet tolkningen fra Politiets Fellesforbund og Unio som riktig.

– Vi er veldig takknemlige for den jobben våre prosessfullmektige fra advokatfirmaet Homble Olsby har gjort, støtten fra Unio og vi er veldig glad for at denne saken nå er avsluttet. Reisetid er arbeidstid, sier Bolstad.

Fornøyd arbeidstaker

Gjennom alle rettsrunder og EFTA-høringen har advokat og partner i advokatfirmaet Homble Olsby, Merete Furesund, representert politimannen fra Sogn og Fjordane. Hun kan fortelle om en fornøyd klient etter at dommen ble offentliggjort:

– Arbeidstaker er veldig glad for dommen, og at han har vunnet frem med at reisetid er arbeidstid. Utfallet var som forventet i lys av EFTA-domstolens uttalelse, sier Furesund.

Forventer at arbeidsgiver tar ansvar

– Det har vært svært viktig for oss å få slått klart fast hva som skal regnes som arbeidstid, med hensyn til rettigheter for blant annet hviletid, yrkesskadeforsikring og overtidsbetaling, sier leder i Unio, Ragnhild Lied.

For denne saken handler ikke om kun de ansatte i politi- og lensmannsetaten, men alle ansatte i staten eller i kommunal sektor.

– Vi forventer nå at staten som ansvarlig arbeidsgiver forholder seg til denne avklaringen, og at de rydder opp i dagens praksis, sier hun.

Politiets Fellesforbund oppdaterer saken fortløpende.