Medbestemmelsesbarometeret gir viktig kunnskap

Sigve Bolstad 05

Bildet viser forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Barometeret er viktig for Politiets Fellesforbund, fordi det gir forskningsmessig dekning til å kunne si noe konkret om blant annet våre medlemmers arbeidsvilkår.

– Medbestemmelse er grunnlaget for partssamarbeid i samfunnet. Vi, i Politiets Fellesforbund, har vært veldig opptatte av også å delta og å bidra inn mot forskning rundt medbestemmelse, i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv, sier forbundsleder, Sigve Bolstad.

Gjennom å delta i Medbestemmelsesbarometeret, viser vi med dette at vi også er ekstra opptatte av hva som skjer innen politi- og lensmannsetaten i Norge, forteller Bolstad videre.

– Vår fagforening får både nyttig og god dokumentasjon ved å delta i barometeret, på både utvikling av de spørsmål som fagforeningen har reist hos seg selv og at vi gjennom et felleskap har deltatt sammen med andre forbund, som ikke nødvendigvis er helt like oss i Politiets Fellesforbund. Og sistnevnte poeng har åpenbart vært en styrke, understreker Bolstad.

– Mange tar nok medbestemmelse og det med å være like parter, som en selvfølge. Men dette kan definitivt ikke slås fast og konkluderes. Det er også en kontinuerlig kamp for blant annet å få beholdt og å få styrket retten til å forhandle, avrunder Bolstad.

Les også: – Medbestemmelsesordningen er gratis, gir stor nytteeffekt, og den må styrkes snarere enn at den svekkes