Politiet må prioriteres for koronavaksine

Politiet møter publikum, ved patruljebil

Politiets Fellesforbund mener politiet nå må prioriteres i vaksinekøen. – Vi har støttet prioriteringen av helsepersonell, syke og eldre, men nå er tiden inne for at politiet også prioriteres, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

– Politiet må ut og i situasjoner som potensielt kan være en smitterisiko, dette har de utsatt seg for i over ett år. Nå må denne påkjenningen fjernes fra de ansatte, mener Bolstad.

Politiets Fellesforbund har helt siden mars 2020 støttet opp om myndighetenes råd, anbefalinger og retningslinjer, også i koronavaksinasjonsprogrammet. Nå har vaksineringen kommet så langt at forbundet mener det er grunnlag for å prioritere politiet i vaksinekøen.

– Da vaksinasjonsprogrammet først ble planlagt var vi helt enige i de prioriteringer myndighetene gjorde, som å vaksinere risikogrupper og kritisk helsepersonell først. Nå er vi kommet langt i vaksinasjonen, og det på tide at politiet også prioriteres, sier Sigve Bolstad.

NRK omtalte saken tirsdag.

Kan ikke holde avstand

Politiet skal bryte opp store forsamlinger, innhente personer som ikke overholder isolasjon/karantene, personer som kommer over grensa både lovlig og ulovlig og løse oppdrag i møte med mennesker man ikke vet om er covid-syke eller ikke. Under pågripelse er det ikke mulig å holde avstand.

– Det er allerede gjort om på vaksineprioriteringer. Landet er i ferd med å bli gjenåpnet, og med økt aktivitet i samfunnet får politiet også mer å håndtere. Der andre skal løpe fra, skal politiet løpe til, sier forbundslederen.

Bergensavisen har også omtalt Politiets Fellesforbunds forventning om at politifolk nå blir prioritert. (Saken krever abonnement)

Risikerer svekket beredskap

I en kartlegging Politiets Fellesforbund har gjort blant sine lokallag er tilbakemeldingen at mange ansatte i politiet reagerer på at de ikke blir prioritert i vaksinekøen, og mange opplever også regjeringens tildeling av vaksiner til de folkevalgte på Stortinget som en hån.

– Politiet kan ikke jobbe hjemme eller unngå kontakt med folk. Politietaten har gjennom pandemien blitt utnevnt som en samfunnskritisk funksjon, og som ansatte i førstelinjen er det ingen måte politiet kan ta tilstrekkelige forholdsregler som sikrer mot smitte av korona, sier Bolstad.

Svært mange av dem som jobber i førstelinje er i aldersgruppa som er prioritert sist i vaksinekøen, altså aldersgruppen 25–44 år.

– Skulle man få et større utbrudd i politiet og mange må ut i karantene vil dette være en risiko for beredskapen, sier Sigve Bolstad.

Påkjenning å ha usikkerheten hengende over seg

I tillegg til mulig svekket beredskap er det også kommet tilbakemeldinger om at politiet blir bedt om å unngå visse typer oppdrag for å unngå smitterisiko, og at de gjør mindre oppsøkende virksomhet. Det kan svekke politiets viktige forebyggende arbeid.

Politiet må ta de forholdsregler som er mulig og bruke det smittevernutstyret de mener er nødvendig, men det er umulig å forsikre seg helt mot potensiell smittefare når man jobber med mange ulike mennesker på kort tid.

– Politifolk er mennesker de også. De har noen de er glade i og som er glade i dem. Det er en stor påkjenning for enkeltindividene å måtte gå og bekymre seg for å bli smittet og dra med seg smitte hjem, sier forbundslederen.

Stolt forbundsleder

Bolstad roser innsatsen man gjennom hele pandemien har sett på gata og i politiet generelt.

– Jeg blir stolt over de ansatte i norsk politi når jeg ser hvor langt de strekker seg i en tid fylt av usikkerhet. De står på for at vi som etat kommer oss styrket gjennom denne pandemien, og at politiet klarer å levere på sitt samfunnsoppdrag og være til stede for befolkningen slik det er behov for nå, sier Sigve Bolstad.