Streiker for alle Unio-medlemmer

Ørjand Hjortland #27 (beskåret)

Ørjan Hjortland er nestleder i Politiets Fellesforbund og streikegeneral i Unio.

Unio er fortsatt i streik, selv om staten i går gikk til tvungen lønnsnemnd for Akademikerne, som har felles tariffavtale med Unio. – Streiken er ikke over, og vi streiker for alle Unio-medlemmer, sier streikegeneral Ørjan Hjortland.

Han legger til at dette er en viktig streik av to hovedgrunner:

- For det første så streiker vi for å forsvare tariffavtalen til våre medlemmer. Avtalen vi inngikk for to år siden - sammen med staten og Akademikerne - har vært bedre for våre medlemmer. Den har gjort det mulig å ta tak i den negative lønnsutviklingen som en stor del av de ansatte i staten har blitt utsatt for over flere år. Vi har også bedre mulighet for å ivareta ulike ansattgrupper og løse utfordringer mer tilpasset politietaten som for eksempel ved lønnsoppgjøret i fjor da vi som følge av dyrtid ga alle medlemmene våre et stort flatt kronetillegg. Denne avtalen har også bidratt til klart bedre likelønn mellom kvinner og menn, sier Ørjan Hjortland.

Rå makt fra staten

I dette oppgjøret har streikegeneralen opplevd noe så uvanlig som at staten forsøker å bruke rå makt for å tvinge både Unio og Akademikerne - som representerer flertallet av de ansatte i staten - over på en tariffavtale som vil svekke våre medlemmers lønnsvekst, vår fleksibilitet til å finne gode løsninger og våre medlemmer sin posisjon i fremtidige forhandlinger, alt for å tekke et mindretall sitt krav.

- Verken Unio eller PF vil noen gang bøye seg for slik tvang og bruk av rå makt. Et resultat av en slik prosess gir ingen avtale, men et diktat som vi ikke kan være bekjent av, sier Ørjan Hjortland.

Spent på veien videre

Tvungen lønnsnemd ble resultatet etter at Akademikerne hadde varslet streikeuttak av Akademikerne-medlemmer fra NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Staten vurderte at det var uforsvarlig at områdene NSM hadde tatt ut i streik ikke ville være operative. Sikkerhetsrisikoen ble vurdert til å være så høy at tvungen lønnsnemd ble resultatet. Hva skjer nå med Unio som fortsetter streiken alene?

- Streikeviljen er høy hos Unios medlemmer. Nå hviler det et ekstra ansvar på oss for å synliggjøre situasjonen og ansvarliggjøre statsråden. Vi har trappet opp streiken med 1736 medlemmer fra mandag, og akkurat nå er flere enn 3300 Unio-medlemmer tatt ut i streik. Vi streiker videre og har allerede varslet en ytterligere opptrapping av streiken fra onsdag. Da tas flere medlemmer fra Meteorologisk Institutt ut i streik. Vi tar også ut en ny virksomhet– Sokkeldirektoratet, tidligere Oljedirektoratet – og vi tar ut flere medlemmer i Øst politidistrikt, Vest politidistrikt og Oslo politidistrikt, fortsetter Ørjan Hjortland.

En god avtale for våre medlemmer

- Denne streiken kunne enkelt vært avsluttet ved at statsråden forlenget den avtalen som vi inngikk sammen med den samme rød/grønne regjeringen og Akademikerne for bare to år siden, sier Ørjan Hjortland og fortsetter:

- Nå vil staten skrote denne avtalen uten evaluering, uten noen god grunn og uten at de anerkjenner utfordringene med at mange ansatte i staten taper lønnsmessig mot både annen offentlig sektor og privat sektor. Jeg opplever det underlig at arbeidsgiver ikke vil ivareta sine egne ansatte, avrunder Ørjan Hjortland, streikegeneral i Unio og nestleder i Politiets Fellesforbund.

Brev er sendt

Unios leder, Ragnhild Lied, har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre hvor hun oppfordrer statsministeren til å løse den fastlåste situasjonen i det statlige tariffområdet. I brevet sier Lied:

– Vi er alvorlig bekymret for den fastlåste situasjonen som er oppstått som et resultat av at stortingsflertallet har lagt føringer for lønnsoppgjøret, og staten som arbeidsgiver ved statens personaldirektør og ansvarlig statsråd Karianne Tung ikke har vist vilje til reelle forhandlinger.

Lied sier også:

- Unio fikk i 2022, med sittende regjering, en ny hovedtariffavtale. Avtalen ble vedtatt ved uravstemning og dermed gjort gjeldende for Unios medlemmer i staten.

– Vårt krav er at dagens avtale, som ble inngått med Støre-regjeringen for to år siden, forlenges. Vi ber også om at det nedsettes et utvalg med representasjon på toppnivå fra de sentrale partene med faglig ekspertise om norsk arbeidsliv som i kommende periode kan utrede lønnsdannelsen i staten, sier Unio-lederen.