Streik:

Tvungen lønnsnemnd for Akademikerne – Unio fortsetter streiken

Vi er i streik i staten 4x3

Unio er i streik i staten og mandag trapper vi opp. Unio mer enn dobler streikeuttaket fra arbeidsdagens begynnelse mandag morgen.

Regjeringen varslet søndag kveld Akademikerne om at de vil foreslå tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom staten og Akademikerne. Unio fortsetter sin streik med full styrke.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) avbrøt søndag kveld streiken i staten for Akademikerne med tvungen lønnsnemnd. Hun begrunner i en pressemelding fra departementet samme kveld tvungen lønnsnemnd med at «utvidelsen av streiken fra mandag 3. juni medfører at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ikke vil kunne ivareta kritiske oppgaver ved uønskede hendelser».

Unio fortsatt i streik

Lønnsnemnda gjelder ikke for streikende medlemmer i Unio. Det betyr at konflikten mellom staten og Unio fortsetter.

Unio stat er dermed fortsatt i streik. Unios mål er fremdeles å få staten tilbake til forhandlingsbordet.

Unio mer enn dobler streikeuttaket fra arbeidsdagens begynnelse mandag morgen. Det nye, ansvarlige uttaket får særlig konsekvenser for grensekontrollen på Gardermoen og Flesland, passkontorer i Bergen og Trøndelag, Meteorologisk institutt, Nasjonalbiblioteket og lærer- og sykepleierutdanningene.

Derfor streiker Unio

Unio stat er i streik for å forsvare tariffavtalen til våre medlemmer. For at utdanning, kompetanse og ansvar skal lønne seg.

Vi vil beholde en god tariffavtale for våre medlemmer, mens staten vil presse alle over på samme avtale. Derfor er Unio nå i streik i staten.

Les mer >