Landsmøte 2020:

Må revurdere omfanget av unntak fra arbeidsmiljøloven

IMG 1235 6

Politiets Fellesforbunds landsmøte har i dag vedtatt en resolusjon om praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene for politiet (ATB).

I særavtale om arbeidstidsbestemmelsene for politiet (ATB) har Politiets Fellesforbund samtykket til betydelige unntak fra vernereglene i arbeidsmiljøloven. Nå opplever Politiets Fellesforbund at arbeidsgiver i stadig økende grad forsøker å utvide disse unntakene ved å endre praksis. Denne praktiseringen, i tillegg til de allerede avtalte unntakene, fører til en uforsvarlig stor belastning for våre medlemmer.

Politiets Fellesforbund aksepterer ikke at HMS-hensyn må vike for arbeidsgivers iver etter økonomiske innsparinger. Det er både uetisk og provoserende at vi har en arbeidsgiver som er villig til å bryte bestemmelser i ATB for å spare penger på bekostning av våre medlemmer.

Politiets Fellesforbund tvinges nå til å revurdere omfanget av de avtalte unntakene fra arbeidsmiljøloven.