– Hovedavtalen må praktiseres bedre

Guro Lind og Sigve Bolstad

Fohandlingsleder Guro Elisabeth Lind og nestleder Sigve Bolstad i Unio stat.

Forhandlingene om en ny hovedavtale i staten er nok en gang utsatt, og dagens avtale videreføres ut 2022. – Vi er skuffet over at vi ikke får forhandle om forbedringer i hovedavtalen. Nå blir det desto viktigere at dagens avtale praktiseres på en bedre måte, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Hovedavtalen er inngått mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne. Den regulerer partssamarbeidet på alle nivåer i staten, inkludert politiet.

Den 27. september ble det klart at hovedavtaleforhandlingene, som etter planen skulle gjennomføres denne uken, ikke blir noe av. Årsaken er at LO Stat ville utsette forhandlingene. Den gjeldende hovedavtalen i staten (PDF) blir i stedet videreført til og med 31. desember 2022. Hovedavtaleforhandlingene er konsensusbasert, noe som innebærer at samtlige av partene må være enige for at det skal gjennomføres endringer.

Forslag til konkrete forbedringer

Forhandlingslederen i Unio stat skulle gjerne gått til forhandlingsbordet.

– Vi var godt forberedt og klare til forhandlinger, og skulle gjerne benyttet muligheten til å forbedre en avtale som er overmoden for endringer. Vi har mange forslag til konkrete forbedringer i det som er det organiserte arbeidslivets grunnmur. Til syvende og sist går dette ut over arbeidstakerne i staten, som hadde fortjent at vi undersøkte mulighetene for en bedre avtale, mener Lind.

Praktiseringen av avtalen er et hovedproblem

Hun er likevel opptatt av at det neste året må brukes godt, selv om dagens avtale videreføres.

– Forskningsstiftelsen Fafo gjorde en evaluering av dagens avtale som viser at et hovedproblem er praktiseringen av avtalen. Vi vil derfor arbeide målrettet for at virksomhetslederne i staten blir flinkere til å praktisere hovedavtalen på en god måte, og sikrer sine ansatte reell medbestemmelse, sier Guro Elisabeth Lind.

Partene er enige om å starte en prosess som forbereder gode forhandlinger før utgangen av 2022. Første milepæl er et seminar mellom statens personaldirektør og hovedsammenslutningslederne i januar 2022. Partene skal senest i september 2022 utveksle og diskutere forslag om forbedringer i hovedavtalens struktur og tekst. Dersom ikke partene blir enige om noe annet i avtaleperioden, vil det gjennomføres forhandlinger om hovedavtalen i uke 50 i desember 2022.

Viktig for et velfungerende partssamarbeid

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund og nestleder i Unio stat, stiller seg bak leder i Unio stats betraktninger rundt hovedavtalen.

– Å styrke hovedavtalen, for å sikre et mer velfungerende partssamarbeid, vil alltid være en målsetning for oss. Dette handler om rammevilkårene for alle våre tillitsvalgte, som hver eneste dag bidrar inn i det norske bedriftsdemokratiet. Hovedavtalen er fundamentet for hvordan vi er i stand til å utøve våre roller, sier Bolstad.

Partene ble i november 2019 enige om å forlenge hovedavtalen, først med ett år. Deretter bidro pandemien til nye utsettelser av forhandlingene, og nå blir avtalen på nytt prolongert.

– Når hovedavtalen nå blir videreført ut 2022, er det for så vidt greit. Det blir ofte sagt at det ikke er hovedavtalen det er noe galt med, men praktiseringen av den. Det er mye sant i det. En samarbeidsavtale, som hovedavtalen jo er, er avhengig av at partene er tro mot intensjonene som ligger bak avtaleinngåelsen, sier forbundslederen.

– Jeg er sikker på at vi skal få til gode prosesser i året som kommer, for å få på plass en ny avtale innen utgangen av 2022, som styrker det vi alle ønsker å hegne om, den norske modellen, konkluderer Bolstad.

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
Hovedavtalen i staten, 06.11.2019–31.12.2020 (PDF, 0,9MB) – prolongert ut 2022
> Finn flere filer i dokumentarkivet