Anbefaler å stemme JA i uravstemningen

Roar Fosse, Unn Alma Skatvold og Vegar Monsvoll før forhandlingsstart 2022

F.v. forhandlingssjef Roar Fosse, forbundsleder Unn Alma Skatvold og forbundsnestleder Vegar Monsvoll.

Politiets Fellesforbund anbefaler sine medlemmer å stemme JA til meklingsresultatet.

Det økonomiske resultatet ble en totalramme på 3,84% - som er 0,14% over frontfaget. Midlene blir gjort tilgjengelig i vår virksomhet til lokale forhandlinger for alle, med frist 31. oktober 2022. Det vil da bli etterbetaling av resultatet fra 1. mai 2022.

Les mer om uravstemningen her >

Slik stemmer du

Selve avstemningen gjøres på Unios hjemmeside.

Alle stemmeberettigede medlemmer har fått tilsendt sitt medlemsnummer og passord på SMS og/eller epost, slik at du kan logge seg inn på Unios uravstemningsside og avgi stemme.