Byvandring for streik

Trondheim1

Hundrevis hadde møtte opp til streikeaktiviteter i Trondheim.

Streikemarkeringer pågår for fullt over hele landet. I Trondheim har det vært hektisk med mye forskjellig aktivitet for de streikende – blant annet byvandring med hundrevis av deltagere.

Unio og PF Trøndelag har vært flinke til å samle de streikende og organisere aktiviteter. Onsdag var flere hundre samlet for appell, byvandring og senere kubb-spill:

– Det har vært et godt oppmøte. Dette er en streik som engasjerer, og kampviljen er stor, sa Politiets Fellesforbunds lokallagsleder Kent Robert Lundemo.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Trondheim6

Per Anders Røsjorde, Roar Fosse og Kent Robert Lundemo diskuterer streiken.

Politiets Fellesforbund sentralt var også på plass. Forhandlingssjef Roar Fosse og forbundsstyremedlem Per Anders Røsjorde tok begge ordet, forklarte bakgrunnen for streiken og oppfordret alle til å holde ut og ikke gi seg – til stor jubel fra de mange fremmøtte som var tatt ut i streik.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Trondheim4a

Byvandring i vakre omgivelser, her langs Nidelva, stod på programmet.

I vakkert vær var byvandring gjennom Trondheim høydepunktet. Unio-toget talte hundrevis av streikende deltagere i sorte streikeklær. Underveis mottok toget høy applaus og oppmuntrende ord av mange som la merke til det store streiketoget.

– Her i Trøndelag er det gjort en kjempejobb med å organisere de streikende og legge til rette for meningsfylte aktiviteter. Og jeg registrerte at streikeviljen er stor. Ikke bare blant våre medlemmer i Politiets Fellesforbund, men også i de andre miljøene som er tatt ut i streik, sa Politiets Fellesforbunds forhandlingssjef, Roar Fosse. Han la til:

– PF fikk være med rundt og besøke på dem som stod streikevakt. Der var det full backing fra alle om at vi måtte stå i denne streiken og gjøre alt vi kan for å vinne den. To avtaler – som nå – er Unio og Akademikernes absolutte krav i denne streiken. Vi vil ikke presses tilbake til én avtale med staten, sa Roar Fosse.

Trondheim7