Streik:

Kampviljen er stor

Whats App Bilde 2024 05 27 kl 16 05 46 888176a0 1

Forbundsleder Unn Alma Skatvold var, i går mandag, på Ski politistasjon og holdt streikeappell. Nestleder Ørjan Hjortland hadde samme oppdrag på Chateu Neuf i Oslo. I dag er forbundslederen i Trondheim – før det er stor streikemarkering i regi Unio utenfor Stortinget klokka 18.00 i kveld.

– Kampviljen er stor blant medlemmene. Det merker jeg når jeg møter dem ansikt til ansikt. Jeg har vært med på lønnsforhandlinger med staten i mer enn tolv år, men jeg har aldri opplevd maken til årets forhandlinger. Det har vært en ren politisk bestilling fra regjeringen, Arbeiderpartiet og LO om å gjeninnføre en felles tariffavtale i staten. Så langt er det ingenting som tyder på en rask løsning, sier Unn Alma Skatvold.

Forbundslederen er klar på at det ikke er aktuelt for Unio og Akademikerne å gå med på statens tilbud om én avtale:

– Vi forhandler om annet enn kroner og øre denne gangen. Vi forhandler om noe mye større: Om selve prinsippene i partssamarbeidet i Norge. Unio og Akademikerne utgjør den klart største medlemsmassen i staten. Så vil mindretallet med LO og YS presse flertallet til å gå med på en felles tariffavtale for å skaffe seg større råderett over lønnsmassen. Og det skal skje uten en gang å konsekvensutrede tariffavtalen som Unio og Akademikerne har og som har fungert i to år. I løpet av denne perioden har vi klart å ivareta de med høyere utdanning i staten på en langt bedre måte enn på tidligere avtale. Derfor vil vi kjempe for at den forlenges, sier Unn Alma Skatvold.

Streiken begynte sist fredag

Etter at det ble brudd i forhandlingene mellom staten og Unio/Akademikerne natt til fredag på Riksmeklerens kontor, så var streik et faktum. Et antall ble tatt ut i streik allerede fredag. Streiken ble trappet opp med en betydelig økning i går, mandag

– Vi er klare til en eventuell opptrapping og vil vurdere dette fortløpende om vi ser behov. Vi er innstilt på å stå løpet ut. Det er kampvilje i organisasjonen til å stå imot presset fra staten, regjeringen og LO. I løpet av mine år som fagorganisert i Politiets Fellesforbund har jeg aldri opplevd maken til politisk innblanding i et lønnsoppgjør, sier Unn Alma Skatvold.

Stor markering tirsdag klokka 18.00

Klokka 18.00 tirsdag kveld vil det være streikemarkering utenfor Stortinget, på Eidsvolls plass. Der vil det være appeller fra forhandlingsleder i Unio stat, Guro Lind; PFs forbundsleder Unn Alma Skatvold; Utdanningsforbundets leder, Geir Røsvoll; og lederen av Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Allerede fra klokka 15.00 vil det være samling på Rockefeller i Oslo med appeller og underholdning.

Alt om streiken

  • Vi er i streik – utdanning må lønne seg, også i staten! Staten vil tvinge alle statsansatte over på en tariffavtale som Unio og Akademikerne ikke ønsker. Derfor er Unio i streik i staten. Her finner du alt om streiken