Klart for lønnsforhandlinger i politidistrikt og særorgan

Roar Fosse, Unn Alma Skatvold og Vegar Monsvoll før forhandlingsstart 2022

F.v. forhandlingssjef Roar Fosse, forbundsleder Unn Alma Skatvold og forbundsnestleder Vegar Monsvoll, før forhandlingsstart i hovedtariffoppgjøret 2022. Nå er det klart for lokale forhandlinger. Arkivfoto.

Det er nå gjennomført forberedende møter for de lokale lønnsforhandlingene i politiet.

Den disponible rammen er på 2,46 prosent av lønnsmassen til medlemmer på Unio/Akademikeravtalen, deriblant Politiets Fellesforbund sine medlemmer.

Partene er enige om at den disponible rammen delegeres ut til politidistrikter og særorgan for såkalte delegerte forhandlinger, med følgende føringer:

Under de lokale forhandlingene skal det på delegert nivå gis et generelt tillegg i form av et lønnstillegg på 1 % av den ansattes årslønn per 1. mai 2022. Generelt tillegg gis ikke til ansatte som partene er kjent med har sagt opp, som har sluttet eller er/går ut i ulønnet permisjon frem til forhandlingene på delegert nivå er avsluttet. Dette gjelder ikke pensjonister eller ansatte i ulønnet foreldrepermisjon.

Partene er enige om at lønnstillegg gitt i lønnsoppgjøret (HTA 2.5.1 forhandlingene) kommer i tillegg til ny årslønn fremforhandlet på andre måter (eks. HTA 2.5.3, 2.5.5. kodeendring), mellom 1. mai 2022 og frem til og med 30. november 2022.

Det skal nå gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i alle politidistrikter og særorgan for å fordele de midlene som ikke bindes opp i generelle tillegg. Frist for de lokale forhandlingene er 30. november. Når disse forhandlingene er ferdigstilt, vil alle få lønnsjustering i henhold til det totale resultatet med tilbakebetaling fra virkningstidspunktet for oppgjøret – som er 1. mai 2022.

Protokoll og referat fra forberedende møte kan lastes ned her: