Ny tariffavtale gir nye muligheter

Unn Alma Skatvold 4 Foto Erik Inderhaug

– Det er viktig for oss at alle medlemmer skal være sikret en lønnsutvikling og et akseptabelt lønnsnivå over tid. Den nye avtalen er derfor et veldig godt utgangspunkt, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Foto: Erik Inderhaug

– Den nye hovedtariffavtalen med Akademikerne vil gi nye muligheter for lønnsutvikling for alle våre medlemmer, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund og nestleder i Uno stat.

17 timer etter meklingsfristen ble det tirsdag kveld enighet med Akademikerne og staten om en ny felles hovedtariffavtale. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent.

– Vi har alltid som mål å bli enige i forhandlingene og unngå konflikt. Det er ingen tvil om at denne meklingen var særdeles krevende, men vi er glade for frontfag-gjennomslaget og at vi fikk på plass en ny tariffavtale, sier forbundslederen.

Ivareta alle medlemmer

Unio stat har frem til nå vært på samme tariffavtale som LO stat og YS stat. Etter lønnsoppgjøret i fjor var Unio skuffet over forhandlingsresultatet og ville derfor posisjonere seg best mulig før neste oppgjør. Bakgrunnen for skuffelsen er at utdanningsgruppene i staten har hatt dårlig lønnsutvikling over tid.

– Det er viktig for oss at alle medlemmer skal være sikret en lønnsutvikling og et akseptabelt lønnsnivå over tid. Den nye avtalen er derfor et veldig godt utgangspunkt. Ivaretakelse av våre medlemsgrupper er Politiets Fellesforbund sitt ansvar. Når vi disponerer hele rammen for oppgjøret så er det opp til oss og hvordan vi ivaretar våre medlemsgrupper. Mange av våre lavtlønte ligger nå i lønnsstiger og de nye lønnsstigene sikrer god lønnsutvikling, sier Skatvold.

Unio stat har blitt beskyldt for å være usolidariske og illojale fordi man har brutt med LO. Det er Unn Alma Skatvold uenig i.

– Vår oppgave som fagforening er å sikre mest mulig gjennomslag for vår lønnspolitikk, til beste for medlemmene som betaler kontingent. Hvis vi kan få større gjennomslag i en felles avtale med Akademikerne, skylder vi medlemmene våre å forsøke dette. Målet er at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal lønne seg, og at utdanningsgruppene skal sikres god lønnsutvikling over tid, sier forbundslederen.

Fortsatt streikerett

Det er flere medlemmer som lurer på om Unio stat nå har gitt fra seg streikeretten, men det kan Skatvold avkrefte.

– Nei. Unio ville aldri gitt fra seg streikeretten. Alle elementene i tariffavtalen kan streikes på, både rammen som nå, de nye minstelønnsnivåene og alle andre bestemmelser i hovedtariffavtalen. Streikeretten ligger hos de sentrale partene slik det alltid har vært, sier Unn Alma Skatvold.

Politiets Fellesforbund vil kjøre et opplæringsopplegg i den nye hovedtariffavtalen for alle sine tillitsvalgte innen kort tid. Enn så lenge finner du kanskje svar på det du lurer på her: