PFPL-samling:

Nytt lønnssystem presentert for lederkontaktene

Ledersamling Bergen

Tidligere denne uka var det samling i Bergen for lederkontaktene i Politiets Fellesforbund. – Vi hadde mange viktige punkter på agendaen, men det aller viktigste var å gi politilederne en innføring i det nye lønnssystemet, sier Lars Reiersen, leder for PF Politilederne.

– Det er definitivt nyttig med lederkontaktsamlinger. Da får vi belyst aktuelle problemstillinger og kan utveksle erfaringer, sier Lars Reiersen.

PF Politilederne (PFPL) skal arbeide for at ledermedlemmene blir ivaretatt med hensyn til de særlige utfordringene de har som ledere i politi- og lensmannsetaten.

– Naturlig nok ble det på denne samlingen mye fokus på det nye lønnssystemet – og med vekt på hva det vil bety for ledere og hvordan man som lederkontakt bør gå fram for å fremme gode lønnskrav for politilederne. Videre diskuterte vi evalueringen av Politidirektoratet, og da særlig med blikk på styring og ledelse. Dessuten brukte vi en del tid på høringssvaret fra Politiets Fellesforbund angående nytt gradssystem. Det var stort engasjement under hele samlingen, og jeg føler at den ble oppfattet som nyttig, sier Lars Reiersen.

PF Politilederne (PFPL)

  • PF Politilederne er opprettet for å ha fokus på ivaretagelse av Politiets Fellesforbunds medlemmer som sitter i lederstillinger. Målgruppen er ledere med helt eller delvis personal-, budsjett- og resultatansvar.
  • PFPLs mål er å styrke lederes kunnskap og kompetanse, herunder å arrangere basiskurs for ledere i etatens rammeverk. PFPL arrangerer hvert år Lederkongressen i politiet, hvor temaet er ledelse og ledere.
  • Lokalt skal PFPL jobbe for at ledere blir en integrert del av lokallagenes arbeid, og at hvert lokallag har en lederkontakt med plass i PFs styre.
  • Les mer om PFPL og se lokale lederkontakter >