Mer om ny hovedtariffavtale

Unn Alma Skatvold #04

Unio stat ble nylig enige ny hovedtariffavtale i staten sammen med Akademikerne. – Jeg er sikker på at vi har fått en avtale som vil gagne våre medlemmer, men det vil ta tid før det endelige resultatet for hver enkelt er på plass, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Spørsmålene fra medlemmene er mange på hva som nå vil skje. Skatvold har forståelse for at medlemmene er utålmodige etter å vite hva den nye avtalen egentlig innebærer for den enkelte, men ber om tålmodighet:

– Nå skal det gjøres en grundig jobb for å kvalitetssikre prosessen fram til det endelige resultatet, men vi skal sørge for god info til medlemmene. Vi er overbevist om at vi har en langt bedre tariffavtale for Politiets Fellesforbunds medlemmer nå enn med den avtalen vi hadde, sier Unn Alma Skatvold.

I klippet under kommer hun mer inn på hva den nye hovedtariffavtalen egentlig innebærer:

Om lonnsoppgjoret NY 00 02 39 25 Still002
Se video