Ny AFP i offentlig sektor

Vegar1b

Vegar Monsvoll jobber med pensjonsspørsmål i Politiets Fellesforbund.

I desember fremmet regjeringen en lovproposisjon om hvordan ny avtalefestet pensjon (AFP) skal lov- og regelfestes. – AFP er viktig for mange av våre medlemmer og ledere som ikke har særaldersgrenser. Den vil også bli viktig for dem som i fremtiden ikke skal ha særaldersgrenser, sier forbundssekretær Vegar Monsvoll i Politiets Fellesforbund.

Monsvoll, som leder Politiets Fellesforbund sin egen pensjonsgruppe, påpeker at de nye reglene kun vil gjelde for årskull 1963 eller yngre.

Ny AFP i offentlig sektor vil i stor grad bli basert på AFP i privat sektor. Dette ble avtalt mellom partene i offentlig sektor allerede i mars 2018.

– Det betyr likevel ikke at det blir en blåkopi av privat sektor. Hovedforskjellen er at en ny AFP vil bli en livsvarig pensjon – i motsetning til dagens AFP, som er en tidligpensjonsordning fra man er 62–67 år. Den nye ordningen skal tre i kraft fra 2025, sier Monsvoll.

Behandles i mars

Unio har vært på høring på Stortinget (unio.no) i sakens anledning. Behandling i Stortinget er satt til 21. mars i år.

Politiets Fellesforbund vil komme med detaljert informasjon når Stortinget har vedtatt de nye reglene.