Alt du trenger å vite om pensjon

Vegar om pensjon video 2 00 01 22 17 Still001 1

Mange av medlemmene i Politiets Fellesforbund har spørsmål knyttet til pensjon og særalder. Forbundssekretær Vegar Monsvoll tar for seg noen av områdene det er knyttet størst oppmerksomhet til. Ny video er lagt ut fredag 16. juni.

I denne samleartikkelen vil Vegar Monsvoll ta for seg ulike elementer knyttet til pensjon og særalder. Med jevne mellomrom vil vi legge ut et nytt tema. Torsdag 25. mai forklarte forbundssekretæren begrepet AFP.

Bla nedover for å se videoer:

Særaldersgrenser

Saeraldersgrenser
Særaldersgrenser

Når går man av med særaldersgrenser?

Nar gar man av med saeraldersgrenser
Når går man av med særaldersgrenser?

Hva er levealdersjustering?

Hva er levealdersjustering
Hva er levealdersjustering?

Hva er AFP?

Hva er AFP
Hva er AFP?

Blir det endringer i dagens AFP-ordning?

Blir det endringer i dagens AFP ordning
Blir det endringer i dagens AFP-ordning?

Hva er pensjonsgrunnlag?

Plikt til å gå av

Overgangsregler