Politiets Fellesforbund støtter pilotene i SAS

SAS LN RRA Boeing 737 783 16268917148 2 Anna Zvereva from Tallinn Estonia CC BY SA 2 0 via Wikimedia Commons

SAS-fly på Oslo lufthavn i 2016.

Foto: Anna Zvereva from Tallinn, Estonia, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Politiets Fellesforbund støtter SAS-pilotene i kampen for et anstendig og trygt arbeidsliv.

– SAS organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret og de ansattes fremforhandlede lønns- og arbeidsvilkår. Det vekker sterke reaksjoner hos oss som fagforening, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Tidligere denne uken gikk til sammen 900 piloter ut i streik. Under pandemien mistet over 500 piloter jobben sin. SAS har opprettet to nye selskaper som nå skal bemannes med nye piloter, mens de som ble sagt opp ønsker jobben sin tilbake.

– Dette utfordrer hele den norske modellen. Det er alvorlig. Nå håper vi at partene kommer i gang med forhandlingene igjen. SAS-ledelsen bør ta tilbake sitt ansvar som arbeidsgiver og sikre et ryddig, trygt og anstendig arbeidsliv og som er i tråd med den norske modellen, sier Skatvold.