1. mai:

Medlemskap gir trygghet og fordeler

Unn Alma Skatvold #04

– Det er viktig med forutsigbare og tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold i anledning 1. mai.

Økt strøm av flyktninger til Norge og en pandemi med streng grensekontroll har gjort at Politiets Fellesforbunds medlemmer har hatt et nytt krevende år: – Det er nesten slik at unntakstilstand og skippertak har blitt den nye hverdagen. Da er det viktig med flere faste stillinger og trygghet for våre medlemmer, sier Unn Alma Skatvold.

Forbundslederen i Politiets Fellesforbund tegner et bilde av en fagforening som er sterk og samlet – og som oppnår resultater for sine over 17.000 medlemmer.

– Vi kjemper for våre medlemmer hver dag året rundt. Jeg føler at vi har et godt samarbeid med arbeidsgiversiden, men det er fortsatt områder hvor det er mye å hente. Da tenker jeg særlig på det høye antallet midlertidige stillinger som burde vært omgjort til faste stillinger. De siste årene har det vært stort press på våre medlemmer, og lite tyder på at det ikke vil være store og uventede utfordringer også i årene som kommer. Da er det viktig med forutsigbare og tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Særlig viktig er det at nyutdannede politifolk ikke opplever å gå fra engasjement til engasjement år ut og år inn, sier Unn Alma Skatvold.

Viktig med 1. mai

Hun mener at vi stort sett har gode arbeidsforhold i Norge, men at de har ikke kommet av seg selv:

– Opparbeidede rettigheter har vært under angrep. I perioder med spesielle utfordringer – særlig de siste årene – så merker vi at det blir et ekstra press på de ansattes rettigheter. Derfor er det så viktig at man organiserer seg og har en sterk fagforening, mener Unn Alma Skatvold.

Hun legger til at flere enn 70 prosent av alle som jobber i politiet er medlem av Politiets Fellesforbund:

– Det er et solid tall, men vi har plass til flere. Vi ser på hele etaten under ett og jobber for at alle ansatte skal ha de samme rettighetene. Blant våre medlemmer er det både politiutdannede, jurister og sivile. Vi kjemper kontinuerlig for arbeidsvilkår, trygghet og lønnsnivå for alle gruppene. Sammen er vi sterke!

Medbestemmelse

Forbundslederen er opptatt av medbestemmelse og lover å ha full oppmerksomhet på dette viktige punktet:

– Den årlige arbeidslivsundersøkelsen medbestemmelsesbarometeret viser at det er ulik praktisering av arbeidstidsbestemmelsene i politiet, som at ansatte opplever å ikke bli kompensert for overtidsarbeid. Bakgrunnen er endringer i arbeidsmiljøloven, som åpnet for tolkninger av reglementet. Resultatet er svekket medbestemmelse for arbeidstakerne. Dette punktet er viktig for Politiets Fellesforbund å rydde opp i.

Internasjonalt samarbeid

Politiets Fellesforbund er synlig til stede i internasjonalt politisamarbeid:

– Vi har modeller fra Norge og Norden som er forbilder for andre land, og det er gledelig, sier Unn Alma Skatvold, som selv er visepresident i EuroCOP. Organisasjonen er en europeisk paraplyorganisasjon for politiforbund fra 26 forskjellige nasjoner.

Et godt team

Forbundslederen berømmer den jobben som gjøres lokalt:

– Lokallagslederne gjør en kjempejobb for medlemmene. Jeg er svært opptatt av medbestemmelse, og jeg føler uten tvil at Politiets Fellesforbund er en fagforening som setter dagsorden. 1. mai er en meget viktig dato for vårt forbund og våre medlemmer, og jeg vil ønske alle en riktig god 1. mai-feiring, avrunder forbundsleder Unn Alma Skatvold.

1. mai

  • 1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag, en internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen.
  • Kampdagen har bakgrunn fra USA i 1886, og ble første gang markert i resten av verden – også i Norge – i 1890.
  • Dagen har vært offentlig høytidsdag og lovfestet fridag i Norge siden 1947.
  • Program og paroler for dagen legges tradisjonelt opp av lokale faglige samorganisasjoner, og markeringen består oftest av taler og innslag etterfulgt av demonstrasjonstog.
Kilde: Gjerde, Åsmund Borgen; Thingsaker, Bjørn: Første mai i Store norske leksikonsnl.no.