Sier nei til å fjerne plikten til å gå av ved særaldersgrense

Unn Alma Skatvold #02

Unio, LO og YS står sammen om å avvise forslaget. – Det er godt å se at det er bred enighet blant organisasjonene. Særaldersgrense er i politiet viktig for beredskap og trygghet i Norge, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Særaldersgrensene er viktig for at Norge skal ha et godt rustet politi som leverer godt på beredskap og etterforskning av kriminalitet. Det er hensynet til borgerne og samfunnssikkerheten som er grunnlaget for politiets særaldersgrense.

Regjeringen sendte i juni ut et høringsforslag om å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrenser, gjennom endringer i aldersgrenseloven og sykepleierpensjonsloven.

Lied: En fjerning av særaldersgrensene

Hovedsammenslutningene Unio, LO og YS har nå sendt et felles svar på høringen. De avviser forslaget.

– Vi oppfatter forslaget som et forsøk på å unngå en helhetlig forhandlingsløsning om tilpasningen av pensjonssystemet for de som har særaldersgrensene og et forsøk på å styrke arbeidsgivers posisjon i framtidige forhandlinger. I praksis innebærer forslaget en fjerning av særaldersgrensene, sier Unio-leder Ragnhild Lied på Unios nettsider.

Organisasjonene påpeker også at regjeringens forslag bryter med enigheten om videre prosess for diskusjon av særaldersgrenser som ble avtalt i forhandlingene om pensjonsavtalen av 3. mars 2018.

Skatvold: Må finne en helhetlig løsning

– Politiets Fellesforbunds viktigste sak er å jobbe for medlemmenes lønnsvilkår, og vi har sagt at pensjon er lønn fordi det er den lønna man skal leve av når man slutter å jobbe. Det er livslønn. Derfor er også pensjonssystemet helt sentralt for våre medlemmer, sier Skatvold.

– Loven fra 1956 står seg fortsatt godt. I dag lever man litt lenger, men spørsmålet blir om dagens 60-åringer har bedre reaksjonsevne, syn, hørsel, psykisk styrke og bedre fysikk enn man hadde i 1956, legger forbundsnestlederen til.

Unn Alma Skatvold påpeker at slikt forslag må diskuteres i partssamarbeidet.

– Når regjeringen sender ut et slikt forslag uten at det er forhandlet fram en helhetlig løsning mellom partene så svekker det noe av det gode partssamarbeidet vi har i Norge, sier Skatvold.

Hun understreker at forbundet ikke er kategorisk imot endringer på særaldersgrensene.

– Særaldersgrensene må fortsatt være en rettighet, også i framtiden, og eventuelle endringer må gjøres helhetlig. Man kan ikke gjøre endringer på kun enkelte områder, men må se alt i sammenheng. Det er helheten i systemet som er avgjørende for våre medlemmer, sier forbundsnestlederen.

– Samtidig som vi beholder særaldersgrensene som en rettighet, må det også jobbes for en kultur og en personalpolitikk hvor arbeidstakere som har kapasitet og ønske om å stå lenger i arbeid kan gjøre det. Det er det ikke tilrettelagt for i dag. Det er viktig at politidistriktene tar vare på den omfattende kompetansen som erfarne politifolk har bygd opp over mange år, sier Unn Alma Skatvold.

Forslaget må legges bort

Hun håper at regjeringen nå legger forslaget i skuffen, og heller fortsetter diskusjonene om særaldersgrenser i forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene.

– Vi er veldig glade for at man sender et felles høringssvar fra hovedsammenslutningene Unio, LO og YS. Det er et sterkt signal man ikke kan overse, sier Skatvold.

Les mer om høringssvaret på Unios nettsider