Unio, en solidarisk lagspiller

Unn Alma Skatvold illustrasjonsbilde arrestforvarer

«Det bør ikke komme som noen overraskelse for NTL politiet at Politiets Fellesforbund sin aller viktigste oppgave er å kjempe for sine medlemmers lønns- og arbeidsvilkår», skriver forbundsleder Unn Alma Skatvold i dette innlegget.

NTL politiet etterlyser lagspill. Det gjør Unio og Politiets Fellesforbund også, og det er derfor vi nå søker til et lag som er mer lydhøre for våre behov.

I et leserinnlegg i Frifagbevegelse 6. mai, er Terje Skaarud, leder av NTL politiet, særdeles kritisk til at Unio stat vil bryte med LO og YS og danne en ny, felles tariffavtale med Akademikerne. Han synes det er trist at Unio ikke lengre vil jobbe som en del av et lag og mener det enkelte Unio-medlem vil stå mer alene enn før.

La oss rydde opp i disse misforståelsene. Det bør ikke komme som noen overraskelse for NTL politiet at Politiets Fellesforbund sin aller viktigste oppgave er å kjempe for sine medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Politiets Fellesforbund har et godt samarbeid med de øvrige foreningene som er representert i politiet, inkludert NTL. På de fleste områder har vi felles interesser og vår intensjon er å fortsette dette gode samarbeidet.

Bakgrunnen for at Unio nå ønsker et tariffsamarbeid med en annen hovedsammenslutning er at vi i liten grad har blitt møtt med forståelse for Unio sine posisjoner. Vi søker oss ikke bort fra et lagarbeid som NTL politiet mener, men derimot til et lag som er mer lydhør for våre behov.

Vi har gjentatte ganger fått høre at vi har «solgt» streikeretten. Nei, å inngå en tariffavtale der vi fordeler den disponible rammen til virksomhetene ved enighet, er ikke å selge streikeretten. Partene kan også i fremtiden kreve sentralt fastsatte generelle tillegg dersom man ønsker, og streike på det. Det vil fortsatt naturligvis være streikerett på både den økonomiske rammen for oppgjøret, lønnssystemer, tvistebestemmelser og fellesbestemmelser i tariffavtalen. Unio ville aldri ha gitt fra seg muligheten til å streike på alle disse elementene. Streikeviljen avgjøres dessuten ikke av tarifftilhørighet. Vår konfliktberedskap vil være nøye planlagt og høyt prioritert, også i fremtiden.

Det er riktig at Unio ved flere anledninger har krevd at hele rammen skal gis som prosentvis sentralt fastsatte tillegg, men vi har også tidligere krevd at hele rammen skal fordeles lokalt. Vi har en robust organisasjon som kan håndtere begge deler på vegne av våre medlemmer, og det gjør vi.

NTL politiet forsøker å definere Unio sitt arbeid som usolidarisk. Det er en drøy påstand. Solidaritet er helt grunnleggende for en fagforening, det samme er kampen for gode lønns- og arbeidsvilkår. Det vet Skaarud godt. Han er urovekkende opptatt av en mulig tariffavtale mellom Akademikerne, Unio og staten. Det er ikke en tariffavtale som NTL politiet skal være en del av, så hvorfor denne bekymringen? Politiets Fellesforbund kan betrygge Skaarud med at vi fortsatt kommer til å ha fullt fokus på å ivareta alle våre medlemsgrupper interesser. Vi forutsetter at NTL politiet har det samme fokuset for sine medlemmer, og det er legitimt.

Unn Alma Skatvold
Forbundsleder
Politiets Fellesforbund

Innlegget ble først publisert hos FriFagbevegelse.