Lønnsoppgjøret 2022:

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Forhandlingsapning stat Lind Mandt 22 1024x768

Forhandlingsleder Guro Lind og utvalgssekretær Andrea Mandt (t.v.) i Unio stat i samtale med Statens personaldirektør Gisle Norheim da forhandlingene åpnet 20. april. Nå har Unio stat brutt forhandlingene, og lønnsoppgjøret går til Riksmekleren.

Foto: Nora Sørensen / Unio

Unio valgte i dag å bryte lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte, sier Unio stat-leder Guro Lind. Oppgjøret går nå til mekling.

Unio organiserer rundt 35.000 medlemmer i staten. De største gruppene er forskere og politiansatte.

Fristen for forhandlingene i årets hovedoppgjør i staten var satt til midnatt lørdag 30. april, men Unios forhandlingsleder Guro Lind valgte å bryte forhandlingene fredag ettermiddag.

– Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Vi stod for langt fra hverandre i diskusjonene om økonomi til at det var fruktbart å fortsette. Nå trenger vi hjelp fra riksmekleren, sier Lind på unio.no.

Utdanning må lønne seg

Statistikken viser at de statsansatte har hatt svak lønnsutvikling de siste årene.

– De siste to årene har lønnsutviklingen i staten vært vesentlig lavere enn i privat sektor, og også lavere enn i industrien. Årets lønnsoppgjør må gjøre noe med dette lønnsgapet. Vi kan ikke akseptere at ansatte i staten med høy kompetanse og viktige oppgaver år etter år kommer dårligere ut enn andre grupper. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte og sitt samfunnsoppdrag, sier Lind.

Lind understreker at det har vært konstruktive forhandlinger om andre elementer enn den økonomiske rammen. Arbeidet med en ny, felles tariffavtale med Akademikerne har hatt god framdrift.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Roar Fosse, Unn Alma Skatvold og Vegar Monsvoll før forhandlingsstart 2022

F.v. forhandlingssjef Roar Fosse, forbundsleder Unn Alma Skatvold og forbundsnestleder Vegar Monsvoll, før forhandlingsstart i hovedtariffoppgjøret 2022.

For stor avstand

Forbundsleder i Politiets Fellesforbund og nestleder i Unio stat, Unn Alma Skatvold, melder også om konstruktive prosesser, men at avstanden mellom partene har vært for stor til å kunne komme til enighet i et ordinært forhandlingsløp. – Ideelt sett burde det vært mulig, men som i tidligere år må vi også i år ha hjelp av Riksmekleren for å forsøke å komme i mål, sier Skatvold.

Partene skal nå møtes hos Riksmekleren 2. mai. Meklingen har frist mandag 23. mai klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen, er Unio i streik fra tirsdag 24. mai.