Tillitsvalgte med nøkkelrolle

Medlemsregisterkurs4

En engasjert gjeng deltok på medlemsregisterkurs.

Denne uka har det vært medlemsregisterkurs i regi Politiets Fellesforbund. Både erfarne og ferske tillitsvalgte fikk nyttig påfyll av kunnskap.

Ansvarlig for kurset er Hanne Nilsen, som er fagleder i IT- og analyseavdelingen i Politiets Fellesforbund. Hun forteller hvorfor et slikt kurs er viktig:

– Dette er en arena for opplæring, kunnskapsdeling og relasjonsbygging for tillitsvalgte som er ansvarlige for å være tett på medlemmene våre ute i organisasjonen. Å være ansvarlig for medlemsregister og oppfølging av medlemmene i hvert lokallag er en utrolig viktig rolle. Derfor kjører vi dette kurset med kunnskapspåfyll hvert år, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Medlemsregisterkurs1

Glade kursdeltagere.

Hanne Nilsen forklarer at vervet som ansvarlig for medlemsregisteret er viktig også for økonomien til den største fagforeningen i politiet:

– Disse tillitsvalgte sørger for å få medlemmer på trekk, slik at vi får penger til å drive fagforeningsarbeid. De sørger for at våre medlemsdata er oppdatert, og de kan svare på hva medlemmet skal gjøre om det oppstår sykdom, vet hvilke forsikringer som finnes i medlemskapet og så videre. Ansvarlig for medlemsregisteret får også innblikk i tall og trender, slik at de får flere knagger å bygge arbeidet sitt på, sier hun.

Årets kursdeltakere var en god blanding av folk med mange års erfaring, samt flere relativt ferske.

– Det var en svært engasjert gjeng, og å holde dette kurset gir masse påfyll av positiv energi, avrunder faglederen for IT- og analyse.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Thomas Madsen2

Thomas Madsen fra Sør-Øst har lang erfaring som tillitsvalgt.

Thomas Madsen var en av deltagerne. Han har stilling som rådgiver HR, men har vært frikjøpt som tillitsvalgt siden 2016 og er en av kursdeltagerne med lengst erfaring:

– Jeg har vært ansvarlig for medlemsregisteret helt siden 2014, men fra 2016 har jeg vært frikjøpt tillitsvalgt og kan bruke hele arbeidstiden på å følge opp medlemmene. I vårt distrikt, Sør-Øst, så har vi 1600 medlemmer. Det er viktig å møte flest mulig av dem, og det er kjempeviktig å kunne bistå den enkelte ved for eksempel dødsfall eller sykdom, forteller han.

Medlemsregisterkurset er svært nyttig med tanke på å overføre kunnskap fra dem som har erfaring til dem som er ferske i vervet.

– Og jeg tør påstå at disse samlingene er med på å påvirke og utvikle systemene og verktøyene vi bruker, slik at de blir bedre, sier Madsen.

Det finnes en rekke ulike kurs i regi av Politiets Fellesforbund.

– De kursene er viktige med tanke på å holde seg faglig oppdatert. Politiets Fellesforbund må kjempe for å opprettholde posisjonen og verve nye medlemmer med stadig mer ulik faglig bakgrunn. Derfor er det viktig å være faglig oppdatert på alle områder som har med medlemmene å gjøre, sier en fornøyd Thomas Madsen.