Månedens tillitsvalgt:

– Liker å ta del i beslutningene

Sandra Aaslund1b

Sandra Aaslund er plasstillitsvalgt i PF Øst, ved felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, avsnitt for seksuallovbrudd og vold mot barn, og har vært tillitsvalgt siden 2018. Hun mener det er viktig å kunne ta del i beslutningene som tas på arbeidsplassen.

I spalten «Månedens tillitsvalgt» løfter vi fram våre dyktige tillitsvalgte og den viktige jobben som gjøres.

Følg med gjennom året for å bli bedre kjent med ulike tillitsvalgte fra våre lokallag!

Sandra Aaslund

  • Lokallag: PF Øst
  • Verv: Plasstillitsvalgt FEFE

Hvorfor ble du tillitsvalgt?

– Jeg ble tillitsvalgt fordi jeg syntes det hørtes interessant ut å få ta del i beslutninger som omhandler min arbeidsplass. Jeg er opptatt av mennesker og tenkte at jeg har egenskaper som passer godt til et slikt verv. Jeg er ikke en person som har for vane å snakke høyest eller rekke opp hånda for den type oppgaver, og så på det som en lærerik utfordring å ta på meg et slikt verv.

Hva innebærer rollen som tillitsvalgt for deg?

– Som tillitsvalgt holder jeg medlemmene oppdatert på nyttig informasjon fra PF sentralt og lokalt, bistår medlemmer med forskjellige spørsmål de har om sitt arbeidsforhold, møter som tillitsvalgt i intervjuer, deltar i ledermøter, og har dialog med hovedtillitsvalgt og andre tillitsvalgte i forskjellige problemstillinger som dukker opp. Jeg har akkurat vært delaktig som tillitsvalgt i en OU-prosess hos oss.

Hva liker du best ved å være tillitsvalgt?

– Jeg liker det å få ta del i beslutninger som gjelder min arbeidsplass og det å bidra til en bedre arbeidshverdag for medlemmene.

Har du noen gode råd til andre tillitsvalgte?

– Vær deg selv og vær trygg på at du er god nok! Politiets fellesforbund trenger alle typer mennesker som tillitsvalgt, og alle innehar egenskaper som vil komme til nytte.

Vil du anbefale andre å bli tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund?

– Jeg vil absolutt anbefale andre å bli tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund. Det er en veldig spennende og givende rolle å ha. Politiets Fellesforbund arrangerer også god opplæring som bidrar til at man står trygt i rollen. Videre får man ta del i et sosialt miljø, ved at man treffer andre tillitsvalgte på landsbasis og innad i distriktet på lokale samlinger.

Tips oss

  • Vet du om en tillitsvalgt som kan delta i denne spalten? Send inn til magne@pf.no