Ønsker å utgjøre en forskjell

Jarle Andre Hakkebo3

Jarle Andre Hakkebo er månedens tillitsvalgt i PF.

Jarle Andre Hakkebo er februar måneds tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund. Han jobber til daglig på ordensavdelingen på Gjøvik politistasjon som politibetjent 3 og er hovedtillitsvalgt for GDE Vest i Innlandet Politidistrikt: - Jeg ønsker å utgjøre en forskjell, sier han om det å inneha tillitsverv.

I spalten «Månedens tillitsvalgt» løfter vi fram våre dyktige tillitsvalgte og den viktige jobben som gjøres.

Følg med gjennom året for å bli bedre kjent med ulike tillitsvalgte fra våre lokallag!

Jarle Andre Hakkebo

  • Lokallag: PF Innlandet
  • Verv: Hovedtillitsvalgt GDE Vest

Hvorfor ble du tillitsvalgt?

- Jeg ble tillitsvalgt fordi jeg ønsket å utgjøre en forskjell på arbeidsplassen og jobbe for å bedre arbeidsforholdene for mine kollegaer.

Hva innebærer rollen som tillitsvalgt for deg?

- Jeg er hovedtillitsvalgt for en GDE som gjør at jeg har mye kontakt med ledelsen på alt fra personalsaker, lønn, ansettelser og lignende. Dette kan være alt fra små saker til større strukturelle endringer.

Hva liker du best ved å være tillitsvalgt?

- Det jeg liker best med å være tillitsvalgt er at jeg har muligheten til å påvirke arbeidshverdagen til mine kollegaer positivt. Det er mange flinke tillitsvalgte rundt meg som jeg lærer mye av.

Har du noen gode råd til andre tillitsvalgte?

- Vær ærlig og redelig i din kommunikasjon med både ledere og medlemmer. Gi jevnlig informasjon til dine medlemmer om hva du jobber med.

Vil du anbefale andre å bli tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund?

- Jeg vil på det sterkeste anbefale andre å bli tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund. Det er utrolig mange flinke tillitsvalgte som jeg har lært mye av i løpet av den korte tiden jeg har vært tillitsvalgt. Du får vite mye om prosesser og beslutninger som påvirker arbeidshverdagen din og dine kollegaer som man kan være med å påvirke utfallet av!