Analytikeren skapte engasjement

Sivilekontaktpersonerfebruar2024

En engasjert gjeng sivile kontaktpersoner har vært samlet til innholdsrike dager.

Det har denne uka vært samling for sivile kontaktpersoner. Agendaen har vært full av interessante punkter, men det var temaet budsjett og en bunnsolid gjennomgang av Politiets Fellesforbunds analytiker Dag Arne Thoresen som skapte størst engasjement.

– Det har vært en veldig innholdsrik samling. Arbeidsgruppen i Politiets Fellesforbund som ser på ivaretakelsen av sivile medlemmer, presenterte sitt arbeid så langt og involverte kursdeltagerne på en god måte. Det ble gjennomført gruppeoppgaver, og det var gode diskusjoner knyttet til emnet som naturlig nok opptar mange av de sivile medlemmene. Temaet som skapte aller størst engasjement var likevel gjennomgangen av budsjett med analytiker Dag Arne Thoresen. Han forklarte for kursdeltagerne på en pedagogisk og fremragende måte. Temaet ble så godt tatt imot at tidsskjemaet sprakk med glans, sier Øyunn Myklestul-Jensen, leder av sivilutvalget i Politiets Fellesforbund.

Interessant foredrag

Samlingen hadde også en ekstern foredragsholder, Mette Skare, som var på plass for å fortelle om tiden politi-Norge står i når det gjelder budsjetter, omorganiseringer og endringer:

– Mette Skare har fortid i politiet og vet således mye om de prosessene som har pågått og pågår i politiet. Det var svært nyttig og interessant å høre hennes tanker. Videre hadde vi besøk av PF Forsikring, og det var i tillegg fokus på medlemstall, lokal verving og nettverksbygging. Det ble innholdsrike og nyttige dager. Spesielt gledelig var det at det var mange nye deltagere, sier Øyunn Myklestul-Jensen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Bjorn Marius Kiran

Bjørn Martin Kiran fra PF Trøndelag var en av kursdeltagerne.

– Gode temaer og diskusjoner

– Slike samlinger er svært nyttige for oss som er sivilkontakter. Det har vært en veldig bra samling med mange gode temaer og diskusjoner. Samlingen har vært todelt, hvor første dag ga oss som deltakere mulighet til involvering og påvirkning i forhold til arbeidet med ivaretakelse av medlemmer. Neste dag var det mye nyttig kunnskapsdeling om interessante emner. Samlinger som denne skaper gode samtaler og nettverksbygging som i hvert fall jeg tar med i det videre arbeidet for våre medlemmer. Jeg gleder meg allerede til neste samling i april, sier kursdeltager Bjørn Marius Kiran, til daglig hovedtillitsvalgt i GDE Midt i PF Trøndelag.