– Politiets Fellesforbund utgjør en forskjell

Sivil Tove2 ny

Tove Kristin Snertingdal var en av deltagerne på PFs samling for sivile kontaktpersoner.

Denne uka har det vært samling for sivile kontaktpersoner i Politiets Fellesforbunds lokaler. Tilbakemeldingene viser at PF utgjør en forskjell og at det er svært viktig at man samles og deler erfaringer og får faglig påfyll.

I løpet av noen hektiske dager har de sivile kontaktpersonene vært innom emner som lønnsoppgjør, statistikk, utvalgsstruktur, gruppearbeid, gradssystem, spillbasert opplæring, medlemspleie, varsling og pensjon.

– Slike samlinger er viktige for faglig påfyll, for å få høre hva som rører seg i andre distrikter og utveksle erfaringer. Man knytter kontakter og får personer man kan sparre med også utenom samlingene. Det er også en fin mulighet til å få formidlet egne innspill til PF sentralt. Jeg tenker også at det er viktig å vise at Politiets Fellesforbund også ivaretar de politisivile og at vi som den største fagforeningen i politiet utgjør en forskjell, sier Tove Kristin Snertingdal, som har lang erfaring som sivilt ansatt i politiet.

Begynte å jobbe på lensmannskontor

– Jeg hadde min første arbeidsdag ved Nord-Odal lensmannskontor i januar 2009, men etter litt omorganisering havnet jeg på Kongsvinger politistasjon der jeg fremdeles har mitt arbeidsstedsted. Jeg jobber i dag med sivil rettspleie for namsfogden i Innlandet, forteller hun.

Snertingdal fikk sitt første tillitsverv i 2014.

– Mitt første tillitsverv var som lokal tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Sivil- og forvaltningsenheten som det het den gang. Da vi ble slått sammen til namsfogden i Innlandet i 2020 så jeg viktigheten av å ha en lokal representant. Jeg har derfor over en treårsperiode vært hovedtillitsvalgt for Felles sivil rettspleie, i tillegg til seksjonstillitsvalgt for egen seksjon og medlem av lokalt sivilutvalg, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Sivilsamling1

Engasjerte deltakere under samling for sivile kontaktpersoner i Politiets Fellesforbund.

I fjor tok hun ytterligere et steg:

– For ett år siden ble jeg valgt inn som leder av sivilutvalget i PF Innlandet. Et kjempespennende og lærerikt verv som medfører at jeg er en del av styret i PF Innlandet. Jeg deltar på IDF-møter på distriktsnivå og er en del av forhandlingsutvalget til lokallaget, sier den svært rutinerte tillitsvalgte.

Opptatt av verving

De sivile tillitsvalgte var gjennom et bredt faglig program, men verving av nye medlemmer hadde et høyt fokus:

– Verving er alltid et aktuelt tema. Det er alltid noe ny informasjon om medlemsfordeler, og her er også diskusjonene med de andre sivile kontaktpersonene nyttig. Det er ofte mange gode tips å ta med seg. Dessuten trenger vi en boost med jevne mellomrom slik at vi blir mer skjerpet. Det er viktig å finne ut av hva som er viktig for den man ønsker å verve og fortelle hvorfor de skal velge akkurat Politiets Fellesforbund, sier Tove Kristin Snertingdal.

Politiets Fellesforbund har over 17.000 medlemmer, både politi, sivile, jurister og studenter.

– Jeg tenker at det er viktig å vise at Politiets Fellesforbund også ivaretar de politisivile og at vi som den største fagforeningen i politiet utgjør en forskjell. God ivaretakelse av eksisterende medlemmer gir gjerne positive ringvirkninger, understreker hun.

Mandat for arbeidsgruppe

Aller størst fokus under samlingen hadde utfordringen med å bestemme mandat for arbeidsgruppen som skal se på ny utvalgsstruktur for sivilutvalget:

– Det absolutt viktigste på denne samlingen har vært å finne innspill til mandat for arbeidsgruppen som skal se på ny utvalgsstruktur for sivilutvalget. Hvordan skal vi være organisert i fremtiden for å ivareta de politisivile medlemmene? Hva skal til for at vi kan være den beste fagforeningen for alle de politisivile slik at vi kan få nye medlemmer og vokse? Her ble det gjort en grundig jobb og med mange konstruktive innspill, fortsetter Snertingdal.

Daglige utfordringer

Som leder av sivilutvalget i Innlandet får hun daglig innsikt i hvilke utfordringer medlemmene har:

– Lønn har ofte fokus hos våre medlemmer, spesielt nå som vi har fått ny hovedtariffavtale og prisveksten har vært høy. Utover dette er det arbeidsvilkår for pass/ID i forhold til turnusjobbing, arbeidspress på sivil rettspleie med bakgrunn i høye restanser og fremtidens innkreving, samt hvordan innsparingene i årets budsjett vil påvirke de ansatte. Jeg er opptatt av lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer og da spesielt de politisivile. Det høres kanskje ut som en klisje, men det er viktig at de politisivile også har en stemme inn i partssamarbeidet, avrunder Tove Kristin Snertingdal – godt fornøyd etter en innholdsrik samling.