Besøkte fagforening med 50 000 medlemmer

Sivilutvalget London2023

Sivilutvalget har hatt samling i London.

I forrige uke var sivilutvalget på samling i England. Delegasjonen på 23 deltagere besøkte blant annet Unison, en av de største fagforeningene i politi- og justissektoren, med flere enn 50 000 medlemmer.

– Det ble en veldig bra samling med mye godt faglig innhold. Temaer var pensjon, lønn, utvalgsstruktur, ATB og arbeidsplaner/turnus. Politiets Fellesforbund hadde med deltakere fra de fleste lokallagene. Forbundssekretærene Vegar Monsvoll og Marit Salater Rotmo bidro med gode og lærerike foredrag, sier Øyunn Myklestul-Jensen, leder av sivilutvalget i Politiets Fellesforbund.

Lærerikt besøk

Politiets Fellesforbund fikk besøke fagforeningen Unison, og det ble en lærerik affære:

– Der fikk vi høre om organiseringen av britisk politi, hvordan fagforeningen bistår medlemmer, viktigheten av å omtale alle som politiansatte uten å skille mellom politi og sivil og hvordan lønnsforhandlingene foregår. Unison ønsket på sin side å få vite mer om hvordan Politiets Fellesforbund ivaretar sine medlemmer. Det har vært god nettverksbygging og utveksling av utfordringer og gladsaker, kommenterer Øyunn Myklestul-Jensen.

Torgunn Halvorsen Kripos

Torgunn Halvorsen fra Kripos deltok på samlingen.

Likheter og ulikheter

Torgunn Halvorsen deltok på samlingen som representant for PF Kripos.

– Besøket hos Unison var et høydepunkt. Det var veldig interessant å høre om likheter og ulikheter mellom norsk og britisk politi og hvilke prioriteringer de har i forhold til avlønning og karriereveier. Slike samlinger skaper gode samtaler og nettverksbygging som tas med hjem til det videre arbeidet for våre medlemmer, sier Halvorsen.