Lønnsoppgjøret stod på agendaen

Samling for sivile kontaktpersoner, sivilutvalget, desember 2022

Denne uka har det vært sivilsamling i Politiets Fellesforbunds lokaler i Nydalen. På agendaen stod blant annet lønnsoppgjøret og permisjonsregler.

– Det er et ønske fra sivile kontaktpersoner å ha enkelte arbeidssamlinger hvor vi setter kurs og hvor vi kan bruke tid på å diskutere aktuelle temaer og problemstillinger. Det var positive tilbakemeldinger fra deltagerne, så det er ingen tvil om at slike samlinger er nyttige, sier Øyunn Myklestul-Jensen, leder av sivilutvalget i Politiets Fellesforbund.

Flere aktuelle saker ble tatt opp og diskutert.

– Nå har vi et ferskt lønnsoppgjør bak oss, og vi står midt oppe i forhandlinger om en ny hovedavtale. Dessuten brukte vi tid på å dykke litt ned i reglene for permisjon, og vi hadde en egen bolk som gjaldt rekruttering. Vi var innom et bredt spekter av saker, sier Myklestul-Jensen.