Lederkongressen 2021:

– Bruk energi og tid på ledelse

Lederkongressen Bjornland Bolstad Maurud

Lederkongressen er gjennomført med stor suksess. Det var tydelig at det nå var godt å endelig kunne møtes igjen. På dagsorden stod en rekke aktuelle tema for ledere i politiet.

– Hovedinnlegget mitt i dag handlet om strategisk utvikling av politietaten. Vi holder på å revidere vår virksomhetsstrategi, i en veldig omskiftelig verden. Det som skjer der ute i verden, det treffer også norsk politi i større eller mindre grad. Blant annet særlig på teknologi, men også på spenninger i samfunnet og polarisering i samfunnet. Og så er jeg opptatt av at ledere i norsk politi tar et aktivt eierskap til hvordan de skal utvikle dette arbeidet videre, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Riksadvokaten var opptatt av å formidle litt om hva som skjer i påtalemyndigheten også.

– Vi er jo tross alt i den samme etaten og jobber sammen, og det skjer ting i min gren av dette som jeg tror det er veldig viktig at politilederne her også kjenner til. Jeg tenker at vi har mye uløst og mye vi kan gjøre innenfor den organiseringen vi allerede har hos oss i dag. Der er det planer og det jobber vi med, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Hendelser har vist godt lederskap i norsk politi

Også forbundsleder Sigve Bolstad innledet for lederkongressen.

– Mitt budskap var å si litt om covid-tiden, hva jeg føler at Politiets Fellesforbund har stått i, og å trekke fram noen spesifikke hendelser. Jeg var innom både tragedien på Gjerdrum og det som nettopp har vært i Kongsberg. Tanken var å trekke fram noen ledere, men ikke minst den generelle ledelsen og det medarbeiderne gjør og den verdien de står for og den tilliten de skaper. Jeg sa at jeg rett og slett får gåsehud når jeg ser hvordan de står frem, sier Sigve Bolstad.

Det er PF Politilederne som står bak lederkongressen.

– Det er ikke enkelt å lage en sånn suksess som lederkongressen har blitt. Og det må jeg si til Lars Reiersen, som er i spissen der, og lederutvalget, at det står stor respekt av det som man har klart å skape, både med kongressen og ikke minst alt som er rundt det, sier Bolstad.

Innlederne er selv toppledere på sine felt, så hva tenker de om eget lederskap? Og har de noen tips til andre ledere i etaten? Se mer i denne videoen:

Benedicte Jorn Sigve 00 00 00 00 Still001
Se video fra lederkongressen 2021