Eli Fryjordet er årets leder i politiet 2020

Sigve Bolstad, Eli Fryjordet, Geir Solem, Marit Ellingsen

Prisvinner Eli Fryjordet (i midten, t.v.) sammen med Sigve Bolstad (t.v.), leder av Politiets Fellesforbund, Geir Solem (i midten, t.h.), visepolitimester i Øst politidistrikt, og Marit Ellingsen (t.h.), leder av Norges Politilederlag.

– Jeg er utrolig takknemlig og stolt, sier Eli Fryjordet, driftenhetsleder for Felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt.

Hvert år deles prisen for årets leder i politiet ut. Den har som formål å fremme godt lederskap på alle nivåer i politiet. I år kom det inn rekordmange nominasjoner, og blant mange dyktige nominerte har juryen kåret Fryjordet til årets politileder 2020. Juryen har lagt vekt på at hun bidrar både til god gjennomføringsevne i dag og til å forberede enheten på morgendagens utfordringer.

Eli Fryjordet forteller at hun ikke var forberedt på dette:

– Jeg ble helt satt ut og ble faktisk stum. Det er ikke ofte jeg blir tom for ord, men her ble jeg det. Jeg ble utrolig glad og ser på det som en stor ære. Å nå opp blant så mange dyktige nominerte, det hadde jeg aldri trodd. Jeg er utrolig takknemlig og stolt, sier Fryjordet.

Hun forteller at hun har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra hele politidistriktet.

– Jeg setter stor pris på anerkjennelsen fra medarbeidere og kolleger. Det er utrolig hyggelig å bli løftet fram av andre, for det er sammen vi gjør jobben, sier en tydelig stolt prisvinner.

(Saken fortsetter under bildet)

Benedicte Bjørnland, Geir Solem, Eli Fryjordet

Politidirektør Benedicte Bjørnland (på skjerm) brøt inn under morgenparolen for å annonsere årets leder i politiet 2020. Prisvinneren Eli Fryjordet til høyre, bak visepolitimester Geir Solem, som selv ble årets leder i politiet 2017.

Et spesielt år

I år har det vært en spesiell situasjon, med ekstra arbeidsoppgaver for enheten gjennom økt grensekontroll. Eli Fryjordet trekker fram at det gjør tildelingen ekstra hyggelig.

– Vi har vist at vi står sammen i dette, og at vi jobber godt både som enhet og som politidistrikt. Situasjonen har egentlig bragt oss nærmere hverandre og har også gitt mange lærdommer å ta med oss videre, sier Fryjordet.

– Jeg er glad for å være i et politidistrikt med så mange flinke ansatte, og over å kunne se helheten i det gode arbeidet som gjøres av alle ansatte i felles enhet for utlending og forvaltning og i hele politidistriktet, forteller prisvinneren.

Felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt består av fire seksjoner, utlendingsseksjonen, forvaltningsseksjonen, grensekontrollseksjonen og etterretning- og API-seksjonen. Enheten har 13 avsnitt og 12 grupper. Enheten påvirkes derfor av for eksempel økt grensekontroll under koronasituasjonen og av utviklingen i antall utlendinger som kommer til Norge.

– For tiden, og framover, er det mange endringer som skjer ellers i Europa som vi må jobbe videre med og være forberedt på å møte, fordi det får betydning også for Norge. Vi må forberede oss på utfordringer som møter oss ikke bare i år og neste år, men også i flere år framover, sier Eli Fryjordet.

(Les juryens begrunnelse under bildet)

Eli Fryjordet skjønner hun er årets leder i politiet 2020

Her skjønner Eli Fryjordet, driftenhetsleder for Felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt, at hun er årets leder i politiet 2020.

Juryens begrunnelse

Årets leder i politiet er nominert av sine kolleger og ansatte. Å bli nominert av de man er satt til å lede gjør prisen ekstra verdifull for en leder.

Årets leder er en tydelig og klar leder, hun setter klare mål og har meget god gjennomføringsevne. Hun er opptatt av å motivere sine ansatte og vil at de skal utvikle gode fagmiljøer.

Årets leder er faglig sterk og kunnskapsrik. Hun har en meget høy faglig og etisk standard, og forventer også det samme av sine ansatte.

Hun er opptatt av å ha et godt samarbeid med sine ansatte, både formelt og uformelt, og er en god rollemodell for sine ansatte.

Årets leder er også meget kreativ og tenker framover på hvordan morgendagens utfordringer kan løses med dagens ressurser. Hun er opptatt av at enheten skal bidra på tvers i distriktet og i politiet, og at enheten skal hjelpe andre avdelinger i politidistriktet når det er kapasitet til det.

Årets leder er opptatt av å være strategisk, og å ha fokus på det samfunnsoppdraget enheten har. Og selv om politiske føringer kommer hyppig innenfor dette fagfeltet håndterer hun det på en profesjonell og god måte.

Årets leder i politiet 2020 er Eli Fryjordet, driftsenhetsleder, felles utlending og forvaltning, Øst politidistrikt.

Juryen

Juryen bestod av:

 • Benedicte Bjørnland, politidirektør
 • Linda Lai, professor i ledelse, BI
 • Hans Sverre Sjøvold, sjef PST
 • Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund
 • Lillian Bersaas Borge, namsfogd i Vest (NPL)

Se listen over finalistene under bildet.

Benedicte Bjørnland annonserer Årets leder 2020

Politidirektør Benedicte Bjørnland sitter i juryen for årets leder i politiet, og annonserer her årets prisvinner.


Liste over kandidater til finalen i Årets leder i politiet 2020:

Det stod til slutt mellom de tre uthevet i fet skrift.

 • Hilde Merethe Narvesen, Sør-Øst politidistrikt, 46 år
  Leder, forvaltning førerkort/tillatelser
 • Monica Johannesen Mørk, Vest politidistrikt, 43 år
  Tjenesteenhetsleder, Bergen Vest
 • Gunn Berit Haugan Melvold, Trøndelag politidistrikt, 58 år
  Driftsenhetsleder, Felles operativ enhet (FOT).
 • Liv-Anija Sande Koivunen, Nordland politidistrikt, 37 år
  Namsfogd, Bodø
 • Merete Løkkebakken, Oslo politidistrikt, 43 år
  Avsnittsleder, patrulje
 • Bård Sørumshaugen, Innlandet politidistrikt, 50 år
  Seksjonsleder, orden og forebyggende, Valdres
 • Eli Fryjordet, Øst politidistrikt
  Driftsenhetsleder, Felles utlending og forvaltning
 • Elisabeth Rise, Politidirektoratet, 46 år
  Seksjonsleder, politioperativ seksjon
 • Hilde Sørum, Politihøgskolen
  Studieleder, operativt politiarbeid og beredskap
 • Tony Andre Gjerde, Møre og Romsdal, 46 år
  Seksjonsleder, Felles etterforskningsenhet

Det kom i år inn totalt 82 nominasjoner på til sammen 63 kandidater, noe som er ny rekord.

Eli Fryjordet, Marit Ellingsen, Sigve Bolstad

Eli Fryjordet fikk utdelt prisen for årets leder i politiet av Marit Ellingsen, leder av Norges Politilederlag, og Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.