Her er årets leder i politiet

IMG 0361 1

Under årets lederkongress ble prisen for årets leder i politiet delt ut for femte gang. I år var det Espen Andreassen som ble tildelt den gjeve prisen.

Det kom inn hele 62 nominasjoner, med stort mangfold både når det gjelder alder, geografi, bakgrunn og tjenestested. Juryen forteller om en vanskelig oppgave, med mange gode kandidater, og de oppgir at årets leder er en tydelig og klar leder som får fram det beste i folkene sine. Andreassen er seksjonsleder for patrulje og arrest i Sør-Øst politidistrikt.

– Jeg føler en veldig stolthet. Og så må jeg si jeg er veldig rørt og overrasket, ikke minst. Det er en god følelse, kunne prisvinneren fortelle etter å ha mottatt prisen.

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, var blant dem som overrakte sine gratulasjoner til prisvinneren.

– Jeg sitter selv i juryen, så jeg har fått tilgang til alle begrunnelsene som forelå, og det er en verdig vinner. Det var mange navn som ble spilt inn, med gode argumenter, men Espen havnet på topp, så det er bare å gratulere. Det henger høyt å bli kåret til årets politileder, sier Bolstad.

Mål om å være en inkluderende leder

Prisvinneren har også tydelige tanker om egen lederstil:

– Jeg tror, håper og ønsker å være en leder som er inkluderende, og jeg ønsker også å ha medarbeidere som er engasjerte, som tar ansvar for arbeidsmiljøet sitt og bringer sine verdier, sine meninger og sine tanker inn i også mitt lederskap. Det åpner jeg for, jeg ønsker at de skal være deltagende i det som skjer, sier Andreassen.

Han forteller at han anser det å ha engasjerte medarbeidere som en viktig verdi.

– Jeg er veldig heldig som har en gjeng som virkelig bryr seg. En av de viktigste tingene som jeg legger merke til hos mine medarbeidere er at her trykker vi ikke andre ned for å bli store, her løfter vi hverandre fram for at alle skal lykkes og ha suksess, og det er veldig godt å være leder for en så bra gjeng, kan årets leder i politiet fortelle.

– Politiets Fellesforbund har betydd mye

Han legger til at Politiets Fellesforbund har vært en viktig arena for ham.

– Jeg har vært tillitsvalgt i mange år, både lokalt og så har jeg vært så heldig å få være lokallagsleder. Det har gitt en god ballast for det å være leder og for lederskap. Jeg er veldig takknemlig for den satsinga som Politiets Fellesforbund har gjort på ledere, gjennom en del utdannelse som de har, men også selve det å være lokallagsleder gir en veldig god trygghet og en fin arena for å utvikle seg videre, sier Andreassen.

Årets leder i politiet har også noen tips og råd til andre ledere i etaten.

– Jeg tror det er viktig at man finner sin egen stil, og så er det dette med å være sammen, for som leder så handler det i stor grad om å løfte medarbeiderne sine fram, konkluderer prisvinneren.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

IMG 0348 1
Se video

Finalistene

De ti finalistene er tidligere offentliggjort, og juryens vurderinger av de ti endte med tre kandidater i siste runde:

  • Monica Johannesen Mørk, stasjonssjef, Vest pd
  • Merete Løkkebakken, avsnittsleder, Oslo pd
  • Espen Andreassen, seksjonsleder, Sør-Øst pd

Juryens begrunnelse

Årets leder i politiet er nominert av sine kolleger og ansatte. Å bli nominert av de man er satt til å lede gjør prisen ekstra verdifull for en leder.

Årets leder er en tydelig og klar leder, han setter klare mål og har meget god gjennomføringsevne.

Han har en egen evne til å tenke helhet, til å være kreativ og fornuftig, og se muligheter framfor begrensninger. Han er opptatt av å samarbeide godt med andre enheter, og fremstår ofte som en brobygger mellom ulike enheter som jobber sammen.

Årets leder får fram det beste i folkene sine, og tar på alvor at han har med mennesker å gjøre. Respekten og tilliten han viser til den enkelte er eksemplarisk.

Han er ikke redd for å utfordre det bestående, samtidig som han er en foregangsfigur når gjelder å bygge kultur og hente ut energien hos medarbeiderne sine.

Årets leder fremstår som et godt forbilde på de fire grunnverdiene i medarbeiderplattformen vår – å være modig, å være tett på, å være helhetsorientert og vise respekt.

Årets leder i politiet 2021 er Espen Andreassen, seksjonsleder, patrulje og arrest, i Sør-Øst politidistrikt.

Juryen

Benedicte Bjørnland, politidirektør

Hans Sverre Sjøvold, sjef PST

Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund

Lillian Borge Bersaas, Norges Politilederlag (NPL) i Parat

Linda Lai, professor i ledelse, BI