Streik:

– Vi skal vinne denne kampen!

UNIO Chateau Neuf 4

– Den norske modellen og det gode partssamarbeidet må forsvares og styrkes. Vi som driver velferdsstaten, og sørger for trygghet, helse og utdanning i Norge, fortjener skikkelige lønnsvilkår, sa Unios streikegeneral Guro Lind foran rundt 300 av de som gikk ut i streik i Oslo i dag.

Foto: Stig Weston

– Vi kjemper en kamp verken vi eller samfunnet har råd til at vi taper. Vi skal forsvare trepartssamarbeidet og at høyt utdannede sikres skikkelige lønnsvilkår. Denne streiken er i de beste hender. Vi skal vinne denne kampen!, sa Unios streikegeneral, Guro Lind, i Oslo i dag. Hun melder om sterk kampvilje.

I dag ble streiken til Unio og Akademikerne trappet opp, og det har vært appeller i Oslo, Ski og andre steder i landet. I dagene fremover står nye markeringer for tur. Fra Politiets Fellesforbund har både leder Unn Alma Skatvold og nestleder Ørjan Hjortland holdt appeller.

Unios streikegeneral, Guro Lind, var klar i sin appell til rundt 300 streikende i Oslo. Hun påpekte at regjeringen har valgt å bruke rå makt for å tvinge Unio på plass. Det skriver Unio.

– Staten var aldri interessert i reelle forhandlinger om Unios krav og statens utfordringer. Statsråd Karianne Tung har hoppet over dialog og gode prosesser. Hun har totalt hoppet over å konsekvensutrede. Målet var kun det samme som for LO – å tvinge på plass én avtale i staten, sa Lind.

«Et spill for galleriet»

Hun karakteriserte Tungs framstilling om at avtalen er skreddersydd for Unio som «et spill for galleriet».

– Tung vet veldig godt at regjeringen har lagt fram et uspiselig forslag for Unio. Staten har prøvd å sukre pillen ved å gi avtalen en Unio-vennlig profil på pengefordelingen – akkurat i år, i håp om at det skulle bli lettere for oss å svelge den sterke strukturelle forringelsen av avtalen, sa Lind.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

UNIO Chateau Neuf 3

Mediene møtte opp på oppstartsmøtet for Oslos streikende.

Foto: Stig Weston

Hun tilbakeviste også statsrådens påstand om at staten «har strukket seg langt for å komme Unio i møte».

– Dette er hersketeknikk på høyt nivå. Regjeringens eneste mål i dette oppgjøret var hele veien det samme som LOs mål – å samle alle hovedsammenslutningene på én og samme avtale. Det vil være best for LO og LOs maktposisjon i staten, og dårlig nytt for lønnsutviklingen til de med høyere utdanning.

– Den norske modellen og det gode partssamarbeidet må forsvares og styrkes. Vi som driver velferdsstaten, og sørger for trygghet, helse og utdanning i Norge, fortjener skikkelige lønnsvilkår, konkluderte Guro Lind.

Sint og stolt

Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund og leder av Unio stats streikekomite, uttrykte at han er forbannet.

– Vi drifter velferdsstaten og sørger for viktige og gode tjenester som er avgjørende for hele landet og for at velferdsstaten skal fungere. Jeg er sint på staten og regjeringen som har tvunget oss inn i konflikt. De verken anerkjenner eller bryr seg om at vi har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre offentlige virksomheter og privat sektor. Så vil de tvinge på oss inn i et system og en avtale vi ikke vil ha og som ikke løser statens utfordringer. Nå måtte vi sette foten ned!

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

UNIO Chateau Neuf 5

Nestleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund holdt appell på Chat Noir mandag formiddag. Han er sint og stolt.

Foto: Stig Weston

Men Hjortland uttrykte også at han er stolt.

– Den energien og streikeviljen som er vist gjennom helga, gjør meg stolt. Dere lar dere ikke diktere!

UNIO Chateau Neuf 6

Om lag 300 streikende på Chateau Neuf i Oslo i dag.

Foto: Stig Weston