Rekordmange nominasjoner til årets leder i politiet

Årets leder 2019

I 2019 ble lensmann Øyvind Verpeide (t.h.) i Haram tildelt prisen for årets politileder. Her sammen med politidirektør Benedicte Bjørnland og forbundsleder Sigve Bolstad (t.v.) under utdelingen.

Det har i år kommet inn 82 nominasjoner, fordelt på 63 kandidater fra hele politi- og lensmannsetaten. Er din leder nominert?

Det betyr naturlig nok at noen er nominert opptil flere ganger. I fjor var det 41 nominasjoner fordelt på 33 kandidater, så årets nominasjoner innebærer nesten en dobling fra i fjor til i år.

Alle ansatte i politiet har kunnet nominere sin kandidat til årets leder i politiet 2020. Her har det kommet inn kandidater som har utmerket seg ved sitt lederskap gjennom året.

– Vi vet at det er mange dyktige ledere i politi- og lensmannsetaten som gjennom året har gjort en storartet jobb. Vi ønsket derfor å finne de lederne som har utmerket seg særlig ved sitt lederskap gjennom dette spesielle året. Denne prisen har som formål å fremme godt lederskap på alle nivåer i politiet, sier Lars Reiersen, leder for PF Politilederne.

Kriterier for årets leder i politiet

  • Setter klare mål, har god gjennomføringsevne, og legger til rette for å motivere og utvikle gode fagmiljø.
  • Er en god rollemodell for sine ansatte, og skaper tillit og et godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte.
  • Fremstår med høy faglig og etisk standard, med stor grad av integritet og åpenhet.
  • Har gode samarbeidsevner, og setter publikum i fokus.
  • Er en kreativ og framtidsrettet person som skaper gode resultater i samhandling med andre.

Juryen

Juryen har møte 10. november, og årets leder offentliggjøres i løpet av november. Juryen består av:

  • Benedicte Bjørnland, politidirektør
  • Linda Lai, professor i ledelse, BI
  • Hans Sverre Sjøvold, sjef PST
  • Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund
  • Lillian Bersaas Borge, namsfogd i Vest (NPL)