Erfaringsutveksling med afrikanske kollegaer

Afrika6

En delegasjon politiansatte fra Sør-Afrika har besøkt Politiets Fellesforbund.

I forrige uke var det storfint besøk hos Politiets Fellesforbund. En delegasjon fra Sør-Afrika – med representanter fra tre ulike fagforeninger og politiledelsen i landet – var på studietur for å utveksle erfaringer.

– Primært var delegasjonen her for å studere hvordan Politiets Fellesforbund jobber som fagforening, men vi fikk også mye nyttig informasjon tilbake. Jeg tror det ble en nyttig samling for både gjester og vertskap, sier Finn Tore Pettersen, fagleder for tariff og arbeidsliv i Politiets Fellesforbund.

Den norske modellen

Et viktig element var å fortelle om den norske modellen og trepartssamarbeidet, sett fra Politiets Fellesforbund sin side. De fikk også høre hvordan situasjonen var i Norge, og de fikk presentasjoner om hvordan Politiets Fellesforbund jobber med å ivareta også ledere, hvordan vi jobber med likestilling og mangfold, hvordan forhandlingssystemet i Norge fungerer og hvordan vi jobber med politisk påvirkning.

Besøkte Politidirektoratet og Politihøgskolen

Det var også lagt opp en dag hvor de afrikanske gjestene fikk besøkt Politidirektoratet og Politihøgskolen. Der fikk de fra Politidirektoratets side informasjon om hvordan de jobbet og hvordan de forholder seg til Politiets Fellesforbund og andre fagforeninger i politietaten. Hos Politihøgskolen fikk de en innføring i hvordan opptaks- og utdanningsmodellen for bachelorutdanningen fungerer, samt at de fikk en innføring i etter- og videreutdanningsmodellene ved Politihøgskolen.

Etter dagene i Oslo reiste de videre til Sverige og det svenske politiforbundet på et tilsvarende besøk.

– For Politiets Fellesforbund var det lærerikt å få et innblikk i deres system og hvordan de jobber i sitt miljø. Vi erfarer at noen utfordringer er like, slik som blant annet å rekruttere og å beholde ansatte, sier Finn Tore Pettersen.