Alvorlig over hele Europa

Unn Benedicte3

Politidirektør Benedicte Bjørnland og forbundsleder Unn Alma Skatvold på EuroCOP-samling i Torremelinos.

I slutten av forrige uke var det EuroCOP-samling i Torremolinos utenfor Malaga. 25 fagforeninger fra ulike land i Europa tegnet samme dystre nåtidsbilde: Vold og trusler mot politiet øker.

Politiets Fellesforbunds leder, Unn Alma Skatvold, er visepresident i EuroCOP. Hun ledet samlingen med stø hånd, men likte ikke det hun hørte fra salen:

– Vi fikk en statusrapport fra alle fagforeningene som var samlet. Det var ikke lystige tilbakemeldinger som kom fram. De fleste medlemslandene sliter med rekrutteringen til politiet. Lønns- og pensjonsordningene er elendige. Og i Nord-Irland sliter de ansatte til tider med å få utbetalt lønna de har krav på. Det er bare svensk politi som oppbemanner, og til dels Island. I salen var det slik at tilhørerne knapt trodde hva de hørte da de fikk høre at vi i Norge har 462 nylig ferdigutdannede politifolk som ikke får jobb, men som må livnære seg i andre yrker, sa Unn Alma Skatvold.

Stillbilde Unn Euro Cop
Unn Alma Skatvold på EuroCOP-samling

Politidirektøren holdt foredrag

Norges politidirektør, Benedicte Bjørnland, var invitert av EuroCOP og Politiets Fellesforbund til å holde foredrag om vold og trusler og hvilket fokus arbeidsgiver har for å gjøre de ansattes hverdag tryggere. Hun viste først fram en statistikk hvor antallet tilfeller av vold og trusler mot ansatte i politiet har økt med 27 prosent fra 2016 til og med 2022, fra 2793 tilfeller til 3564:

– Dette er en uholdbar situasjon for våre ansatte. Sammen med de tillitsvalgte og vernetjenesten har vi satt ned arbeidsgrupper som jobber langs flere akser for bedre å kunne verne våre ansatte, forklarte hun.

På spørsmål fra salen hva hun aller helst kunne ønske seg, så trakk hun fram:

– Om det er ett instrument jeg virkelig ønsker meg, så er det identitetsskjerming. Dette vil være svært viktig for at våre ansatte ikke skal bli eksponert på en måte som går ut over den enkelte, men også jobben som politiet skal utføre, sa politidirektøren. Jeg opplever at økningen i vold og trusler mot ansatte i politiet er et angrep på selve demokratiet, sa politidirektøren.

Svarte på spørsmål

Etter foredraget stilte Benedicte Bjørnland opp i en spørsmålsrunde. På prikkfritt engelsk svarte hun grundig, engasjert og rett fra levra og gjorde stort inntrykk på fagforeninger som i liten grad er vant til å ha denne dialogen med ledelsen.

– Mitt inntrykk er at politidirektøren lært mye selv av å møte de andre fagforeningene. At det ble satt stor pris på at hun tok turen til Torremolinos for å møte Politiets Fellesforbund og de øvrige fagforeningene, hersket det liten tvil om, sier Unn Alma Skatvold.

Presidenten var imponert

Finske Jonne Rinne er president i EuroCOP. Han takket den norske politidirektøren og mente at Norge var et foregangsland når det gjaldt måten å jobbe på:

– I Norge gjør politiledelsen og de tillitsvalgte dette sammen. Vi lever i en tid hvor det er en epidemi av vold og trusler mot politiet. Da er det svært viktig at de ansatte vernes på en mest mulig effektiv måte. Det er helt nødvendig, sa den finske EuroCOP-presidenten.

Benedicte Euro Cop
Politidirektøren på EuroCOP-samling

Forskning til ettertanke

Under EuroCOP-samlingen ble det også presentert en forskningsrapport hvor man hadde beregnet samfunnskostnaden på saker med vold og trusler mot spansk politi. Det fremkom at kostnaden ved å ferdig etterforske og bringe en sak for retten hadde en gjennomsnittspris på 33 000 Euro. Totalkostnaden for saker som omhandlet vold og trusler mot politiet ble beregnet til svimlende 450 millioner Euro.

– Det er gigantiske summer det er snakk om. Og det var unison enighet i EuroCOP om at det er viktig å dele erfaringer. Både negative, men helst de positive. «Best practice» er et nøkkelbegrep for EuroCOP-medlemmene, understreket Unn Alma Skatvold.

EU en viktig aktør

EUs sjef for innenrikssaker, Ylva Johansson, hadde spilt inn videohilsen til EuroCOP-forsamlingen. Hun la vekt på den enormt viktige jobben de politiansatte utfører. Og hun var bekymret over utviklingen av organisert kriminalitet og vold og trusler mot politiansatte:

– Angrep på politiet er angrep på demokratiet, konkluderte hun og lovte å ha høyt fokus på politi og sikkerhet innad i EU-systemet.

Lobbyvirksomhet

EuroCOP har to egne lobbyister som forsøker å sette politiet på dagsorden i Brüssel. De to tegnet et bilde over hvor enormt stort EU-byråkratiet egentlig er og hvilke kanaler man må benytte for å få sin sak vurdert og opp til behandling.

– En sterkere og mer målrettet innsats opp mot EU vil nok tvinge seg fram. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa gjør at politi og sikkerhetsressurser er mer oppe til debatt nå enn på lenge, sier Unn Alma Skatvold. Hun representerte Politiets Fellesforbund og EuroCOP sammen med nestleder Ørjan Hjortland og politisk rådgiver Erik Sandsmark Idsøe.

Møte også i Nordisk Politiforbund

Forut for EuroCOP-samlingen var det samling i Nordisk Politiforbund, hvor Unn Alma Skatvold er leder. Her delte de nordiske landene sine erfaringer og understreket betydningen av et samarbeid over landegrensene som ble startet i fjor.

– Vi samarbeider veldig godt i Norden, og vi lærer av hverandre. Jeg setter stor pris på det nordiske samarbeidet og er sikker på at vi tjener på å stå sammen, sa hun.