En alvorlig situasjon i politi-Europa

PF Belfast2023

Ørjan Hjortland (tv), Vegar Monsvoll og Per Erik Ommundsen representerte Politiets Fellesforbund på EuroCOP-samlingen.

Denne uka har det vært EuroCOP-samling i Belfast i Nord-Irland. 23 politifagforeninger fra ulike land i Europa møttes for å diskutere nåsituasjonen og utfordringene framover.

– Vi ser at mange av våre kollegaer står overfor akkurat de samme utfordringene som politiet i Norge: Vold og trusler mot politiet øker, og budsjettsituasjonen blir stadig mer anstrengt. Det var en nyttig samling, men ikke egnet til å spre optimisme, sier Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Han ledet en delegasjon på tre norske deltagere – bestående av generalsekretær Per Erik Ommundsen, forbundssekretær Vegar Monsvoll og ham selv – og fikk servert en nåsituasjon i mange av de europeiske landene som er alt annet enn lystig:

– Jeg erfarer at vi deler mange av de samme utfordringene og bekymringene i forhold til arbeidsvilkår, dårlige lønnsbetingelser og meget anstrengt budsjettsituasjon både for politietaten, men også for andre deler av offentlig sektor. Våre verter fra Belfast fortalte om reduserte budsjetter over flere år. Antall politioffiserer er redusert betraktelig, og de forventer en ytterligere reduksjon på mer enn 10 prosent innen året er omme. I tillegg er rekrutteringen kuttet til beinet, og i øyeblikket er det kun 40 studenter ved politiutdanningen, sier Ørjan Hjortland.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Belfastpolitikirkegard

EuroCOP-deltagerne besøkte også denne politikirkegården i Belfast.

En medvirkende årsak til at EuroCOP-samlingen var lagt til Belfast er respekt for historien til politiet i Nord-Irland, men også for å rette fokus på den negative utviklingen av vold og trusler mot politiet. Dette er en prioritert sak for EuroCOP:

– Det var ekstra sterkt å høre foredraget til Liam Kelly, lederen for Police Federation of Northern Irland. Han fortalte om den vanskelige historien til politiet i Nord-Irland - og med påfølgende besøk i Royal Ulster Constabulary & Police Service og Northern Ireland Memorial Gardens. Selv om situasjonen er mye mer stabil nå, er det fortsatt alvorlige angrep mot politiet. Senest for to måneder siden ble en politimann oppsøkt og skutt fire ganger da han var på et idrettsarrangement sammen med kone og barn. Han er nylig kommet ut fra sykehuset, står foran en vanskelig tid og har for alltid fått forandret livet både for seg og familien. Under besøket i Belfast opplevde vi en meget trivelig by, med vennlige og hjelpsomme mennesker, men det er spesielt å se at både rettsbygningen og politistasjonen var skjult bak høye murer, piggtråd og avskåret fra publikum med et meget strengt sikkerhetsopplegg, sier Ørjan Hjortland.

Sentralisering og nedbemanning

Trange budsjetter er en fellesnevner i hele EuroCOPs nedslagsfelt. Dette er en utvikling som bekymrer Politiets Fellesforbund og Ørjan Hjortland:

– Vi ser det i land etter land: Oppgaver sentraliseres, og politiet får stadig flere oppgaver innen ambulanse, psykiatri, helse og kommunale oppgaver. Vi får i tillegg høre om lønns- og arbeidsvilkår som er elendige og ikke til å kunne leve av. Det er ikke noe betryggende bilde som tegnes, kommenterer Ørjan Hjortland.

Hva kan gjøres?

Under EuroCOP-samlingen var det blant annet gruppearbeid hvor de ulike organisasjonene kom med forslag til strategi og konkrete tiltak for å redusere vold og trusler mot politiet.

– Dessuten fikk vi et meget interessant foredrag med fokus på hva som kan skje i kjølvannet av krigen i Ukraina. Både en beskrivelse av nåsituasjonen, men også hva som vil skje når krigen tar slutt. Mange ulovlige våpen er allerede i kriminelles hender, og mange våpen vil komme på avveie når krigen tar slutt. Dette vil øke risikoen om vold og trusler mot politiet ytterligere. Det er uansett svært nyttig å komme sammen og dele erfaringer. Dette gir oss muligheten til i enda sterkere grad å samarbeide over landegrensene og dele erfaringer og informasjon, avrunder Ørjan Hjortland.

EuroCOP-samlingen i Belfast var for øvrig den første med den lysluggede finske kraftkaren Jonne Rinne som president i EuroCOP. Jonne Rinne må selvfølgelig ikke forveksles med den lyse, finske krimetterforskeren i Lars Kepplers bøker. Han heter Joona Linna…