Får med nye studenter i fagforeningsfellesskapet

Verving av nye PHS-studenter i Bodø (2021)

PF Politistudentene står på stand for å snakke med nye studenter ved Politihøgskolen i Bodø.

Foto: PF Politistudentene

PF Politistudentene har de siste ukene hatt stand på alle studiestedene ved Politihøgskolen for å invitere de nye studentene inn i Politiets Fellesforbund. – Det har vært veldig givende, forteller verveansvarlig Renate Johnsen Grøndahl.

Koronasituasjonen har i år gjort det mulig å i større grad møte studentene fysisk på studiestedene. Det betyr mye, forteller PF Politistudentene.

– Det har vært utrolig flott å møte så mange engasjerte og ivrige studenter. Det å nå kunne møte de fysisk er vi veldig takknemlige for. Det er med på å starte god dialog med studentene, hvor de får et ansikt på hvem som er i styret. Det kan senke terskelen for å ta kontakt med oss. Samtidig er det motiverende for oss i styret å se ansiktene på studentene og ikke bare et medlemstall, forteller Grøndahl.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)
Verving av nye PHS-studenter i Stavern

Stort engasjement i PF Politistudentene for å komme i kontakt med de nye studentene ved Politihøgskolen i Stavern.

Foto: PF Politistudentene

Styret i PF Politistudentene opplever at mange av studentene er engasjerte og interesserte i Politiets Fellesforbund.

– Det har vært veldig kjekt å se at så mange studenter allerede har meldt seg inn i Politiets Fellesforbund. Det viser at det er snakk om studenter som ønsker å delta i et sterkt fellesskap som kan gi støtte og vil stå sammen om de utfordringene man kan møte på som student, sier Grøndahl.

Mange av studentene virker også veldig fornøyde med de ulike forsikringene og medlemsfordelene som følger med studentmedlemskapet.

– Vi sitter igjen med et positivt inntrykk av årets nye studenter, og håper at interessen sprer seg videre blant de som ikke har meldt seg inn enda. Selv om vi er veldig fornøyde med hvor mange som har meldt seg inn allerede, er ikke målet vårt nådd enda. Vi håper vi får de resterende studentene med oss i løpet av året, sier Grøndahl.

Student ved Politihøgskolen? Les mer om studentmedlemskap og meld deg inn her.