Koronastillingene fikk studentene i jobb

Viktig Informasjon Til Politistudentene - vitnemål Politihøgskolen

Foto: Erik Inderhaug

Tall for fjerde kvartal i fjor viser at 84 prosent av kullet som gikk ut av Politihøgskolen samme år hadde jobb i politiet. Året før var det bare 36 prosent av avgangskullet som hadde fått jobb på samme tid.

– Jeg er veldig glad for at en så stor andel av de som ble ferdigutdannet ved Politihøgskolen i fjor kom seg i jobb i etaten. At studentene ikke skal måtte gå i lange tider uten relevant jobb i etaten har vært et av våre viktigste krav over statsbudsjettet de tre siste årene, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Økningen av andel ferdigutdannet i jobb gjelder alle de tre siste kullene, selv om økningen er størst blant 2020-kullet. Nesten 86 prosent av 2019-kullet er nå i jobb, og dette er en økning på 8 prosent fra tredje kvartal. Av de som gikk ut i 2018 er nå 92 prosent i jobb i etaten.

2 per 1000 har gitt resultater

Tidlig under pandemien fikk politiet 400 midlertidige koronastillinger. På statsbudsjettet for 2021 ble det klart at disse skulle gjøres om til faste stillinger. I tillegg har det også blitt bemannet opp som følge av den politiske målsetningen om å ha to politibetjenter per 1000 innbygger innen utgangen av 2020.

– I september var det bare 19 prosent av avgangskullet som var i jobb i etaten, så det er svært gledelig at så mange ble ansatt i løpet av årets siste måneder. Det politiske målet om å nå to politibetjenter per 1000 innbygger innen utgangen av 2020 hadde nok mye å si for ansettelsesboomen, sier Bolstad.

Han understreker at det er viktig at disse nå får fortsette i etaten.

– Skal det politiske målet ha en betydning er det viktig at de som ble ansatt på tampen av 2020 får fortsette i 2021 og videre. Heldigvis ble budsjettet betydelig styrket gjennom statsbudsjettet 2021, så jeg har tro på at oppbemanningen skal holde seg. Men dette er noe vi kommer til å følge nøye med på, sier Sigve Bolstad.

For få ansettes fast

Dessverre er det fortsatt altfor få som blir fast ansatt i etaten. Av de som gikk ut i 2020 er det kun 22 prosent som har fått fast jobb. Også for de som gikk ut i 2019 lar faste ansettelser vente på seg, og under halvparten er i fast jobb. For 2018-kullet er 85 prosent nå i fast stilling i etaten.

– Vi ser at det dessverre er for høy bruk av midlertidig ansettelser, og at de som er ferdigutdannet må vente lenge på å få fast jobb. Her må det en endring til, for vi vet det er permanent behov for flere ansatte i etaten. Jeg håper opprettholdelsen av to per 1000 og at de midlertidige koronastillingene blir gjort faste i 2021 vil gi andre utslag på disse tallene fremover, sier forbundslederen.