Pride:

– For mangfold og frihet i Norge og verden

Pride 2019

Forbundsleder Sigve Bolstad (bærer fanen) og nestleder Unn Alma Skatvold (til venstre) går først for Politiets Fellesforbund under Pride-paraden i 2019.

Foto: Karianne Grindem/Politiforum

Politiet skal jobbe for, og beskytte, mangfoldet både i politiet og i samfunnet. – Vi er ett politi for alle, sier Sigve Bolstad. Derfor markerer Politiets Fellesforbund Pride.

Politiets Fellesforbund har gjennom mange år deltatt på Pride på ulike arenaer og i ulike kanaler. I år er det annerledes, men deltagelsen er minst like stor gjennom den digitale markeringen.

Politiloven sier at politiet gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet skal være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig. Det omfatter arbeid for mangfold og for bekjempelse av hatkriminalitet og diskriminering av ulike grunner, herunder av LHBT+-personer.

Trygghet og beskyttelse for alle

– For hele politiet er det viktig å synliggjøre at vi er ett politi for alle. Det arbeides kontinuerlig for å øke kompetansen på likestilling og mangfold både i fagforeningen og i politiet, slik at politiet kan møte ulike mennesker med respekt og toleranse, og gi trygghet og beskyttelse for alle, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Han trekker fram at politiet er ett stort fellesskap, uavhengig av hvilken seksualitet eller kjønnsuttrykk man har, og at det også i samfunnet generelt skal være ett fellesskap med mangfold, toleranse og frihet.

– Vi i Politiets Fellesforbund er utrolig stolte av å være en del av dette mangfoldet. Vi ønsker å stille opp, være til stede og vise respekt, forståelse og aksept for at mennesker velger å leve livene sine på litt ulike måter, sier Bolstad.

Arbeider også internasjonalt

Tema for årets Pride er internasjonal solidaritet, og Politiets Fellesforbund deler med andre land de erfaringer som politiet i Norge har gjort seg i mangfoldsarbeidet. Slik ønsker forbundet å bidra til at også andre lands politistyrker får økt kompetanse i arbeid for mangfold og likestilling.

– Vi ser dessverre at utviklingen i deler av Europa går i en annen retning enn det vi ser her i Norge, og at rettigheter for LHBT+-personer er under stort press. Politiets Fellesforbund vil i vårt internasjonale fagforeningsarbeid fortsatt framheve viktigheten av mangfold og verdien av å beskytte LHBT+-personer, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund og andre visepresident i EuroCOP.

En hyllest til mangfoldet

Sigve Bolstad avslutter med å si at Politiets Fellesforbund gjennom å markere årets Pride digitalt vil hylle mangfoldet som finnes både i vår egen etat og i befolkningen generelt.

– Lykke til med Pride, til alle sammen – still opp, vær der, bry dere. Happy Pride! avslutter forbundslederen.