– Politiet kan vise vei i mangfoldsarbeidet

170 Politifolk Deltok I Pride Paraden

Foto: Torkjell Trædal

Søndag er den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. – Vi har kommet godt på vei i riktig retning her i Norge, men vi er ikke i mål helt ennå, sier Bård Stensli.

17. mai er ikke bare Norges grunnlovsdag, men også International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT+ /IDAHOTB). Den markeres hvert år på 17. mai i mer enn 130 land over hele verden, inkludert 37 der seksuelle handlinger mellom samme kjønn er ulovlige.

– Homofobi, bifobi og transfobi eksisterer dessverre fortsatt i større eller mindre grad i befolkningen i mange land, også i Norge. Fortsatt er homo et skjellsord i skolen. Vi har kommet godt på riktig vei her i Norge, men ser samtidig at tallene på hatkriminalitet øker. Vi er ennå ikke i mål, sier Bård Stensli, politioverbetjent i PST og medlem i Politiets Fellesforbunds likestillings- og mangfoldsutvalg.

Må jobbe kontinuerlig

Dagen ble opprettet i 2004 for å rette oppmerksomhet til volden og diskrimineringen som lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interseksuelle mennesker og alle andre mennesker med forskjellige seksuelle orienteringer, kjønnsidentiteter, uttrykk eller kjønnskarakteristika har opplevd og fortsatt opplever.

– Arbeidet for mangfold og mot diskriminering må gjøres kontinuerlig, hver dag. Både i politiet, alle andre organisasjoner og bedrifter, og samfunnet som helhet. Slike dager setter ekstra søkelys på det, men jobben må gjøres hver eneste dag, sier Rikke Stefanie Hallgren, leder i likestilling- og mangfoldsutvalget.

Bygge tillit til politiet

Stensli forteller videre hvor viktig det er at politiet markerer sin støtte til personer som definerer seg som skeive eller som bryter med vanlig kjønnsuttrykk, og at man bygger opp tilliten disse gruppene har til politiet, ikke minst for at alle skal føle seg trygge på at de kan kontakte politiet og anmelde kriminalitet.

– Politiet har en nøkkelrolle og en forbilderolle i vårt samfunn. Disse personene kan være utsatt for mobbing og hatkriminalitet. Politiet mottar anmeldelser på slikt som ulovlige hatefulle ytringer og handlinger. Kunnskap er kjernen til en profesjonell håndtering av slike lovbrudd. Kunnskap finnes tilgjengelig, sier han, og viser blant annet til gratis kursing av Rosa Kompetanse Justis i regi av foreningen Fri.

– Norsk politi kan dessuten vise vei og være forbilde for andre nasjonale politistyrker, avslutter Stensli med.