Fysiske kurs i gang

Kurs for kvinnelige tillitsvalgte 25.10.-27.10.21 (2)

– Et vellykket kurs med faglig påfyll og verdifull erfaringsdeling, sier forbundssekretær Finn-Tore Pettersen, opplæringsansvarlig i Politiets Fellesforbund, om kurs for kvinnelige tillitsvalgte.

Politiets Fellesforbund er nå i gang med fysiske kurs igjen etter halvannet år med nesten utelukkende digitale kurs. Blant de første kursene som gjennomføres er motivasjonskurs for kvinnelige tillitsvalgte med lederambisjoner eller som ønsker å påta seg høyere verv. Kurset ble godt tatt imot av deltagerne. Både interne og eksterne foredragsholdere delte av sin kompetanse og sine erfaringer. Kurset hadde en balanse mellom motivasjon, oppmuntring, men også realitetsorientering. Ledelse er ingen enkel oppgave, og kurset hadde som mål å få frem de ulike sidene ved lederskap som fremtidige ledere må ha med seg.

– Det er godt å endelig kunne invitere til fysiske kurs i våre egne lokaler. De digitale kursene har også gitt godt kompetansepåfyll, men kan ikke erstatte det å møtes fysisk. Det gjør det lettere å utveksle erfaringer, lære av hverandre og bli bedre kjent, både under det faglige opplegget og møtepunktene ellers, sier Pettersen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Kurs for kvinnelige tillitsvalgte 25.10.-27.10.21 (1)

Blant annet holdt Lise Klaveness et spennende foredrag om sine erfaringer som toppleder i en mannsdominert bransje.

– Selv om det er blitt stadig flere kvinnelige studenter ved Politihøgskolen, er det fortsatt en overvekt av menn i operative stillinger i politiet og blant ledere. Slik er det også i en del andre bransjer, og det å høre om andres ledererfaringer er veldig interessant. Klaveness hadde mange gode perspektiver, også for framtidige ledere i politiet, sier Pettersen.

Dyktige tillitsvalgte i alle ledd

Han lover full fart i kursvirksomheten framover, og viser til Politiets Fellesforbunds mål om å ha dyktige tillitsvalgte i alle ledd.

– Noe av det viktigste vi driver med, som er en stor del av vår virksomhet, er nettopp å gjennomføre kurs og opplæring. På den måten får vi godt skolerte tillitsvalgte som kan ivareta våre medlemmer enda bedre ute i etaten, og sikre deres lønns- og arbeidsvilkår, konkluderer Pettersen.

> Les mer om kurs- og opplæringsvirksomheten her.