Gjennomgår ansettelsesprosessen

PFPL-leder Lars Reiersen under samling for lederkontaktene i april 2022

Lars Reiersen tilbyr sammen med Bente Elisabeth Bugge en gjennomgang av lovverket knyttet til ansettelsesprosesser.

Den siste tiden har Politiets Fellesforbund besøkt en rekke lokallag for å bistå med en gjennomgang av lovverk og reglement knyttet til ansettelser. Dette er først og fremst et tilbud til politiledermedlemmer i PF, slik at de skal få enda større trygghet i ansettelsesprosesser.

Bak gjennomgangen står Lars Reiersen, leder av PF Politilederne, og Bente Elisabeth Bugge, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund:

– Vi tilbyr en gjennomgang av et lovverk og reglement som kan oppfattes som vrient å sette seg inn i. Gjennomgangen - som er objektiv - tar utgangspunkt i regelverket, sier Lars Reiersen.

Han sier at det lenge har vært etterspørsel etter en slik gjennomgang:

– Det har alltid vært etterspørsel fra lederne om mer kunnskap og kompetanse på ansettelsesprosesser og regelverket rundt. Det er selvfølgelig ikke vi som i utgangspunktet skal dekke denne etterspørselen, men det er lite for lederne å hente lokalt. Ansettelser er et svært viktig område, og derfor har vi tilbudt lederne i lokallagene en gjennomgang av hele ansettelsesprosessen, sier Reiersen.

– Politiets Fellesforbund er så heldig at vi har Bente Elisabeth Bugge, som med sin bakgrunn har høy kompetanse på dette området, og det er hun som kjører foredragene i lokallagene, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Bente2 (4:3)

Bente Elisabeth Bugge er forbundssekretær i Politiets Fellesforbund.

Hovedinnhold

– Målet er å gi lederne enda større trygghet i ansettelsesprosesser, og ikke minst at ledere får anledning til å møtes for å diskutere likheter og ulikheter i hvordan de drifter disse prosessene, fortsetter Lars Reiersen.

Forbundssekretær Bente Elisabeth Bugge legger til:

– Lokallagene har ulike problemstillinger rundt rekrutteringsprosesser, og vi bruker tid på det lederne ønsker å diskutere i prosessen. Det er en egenverdi i seg selv at ledere i samme distrikt kommer sammen og diskuterer dette.

(Artikkelen fortsetter under faktaboksen.)

Disse er besøkt

Så langt har Lars Reiersen og Bente Elisabeth Bugge hatt gjennomgangen i lokallagene i Sør-Øst, Sør-Vest, Agder, Øst, Finnmark, og Kripos/PST/PU.

I tillegg planlegges det å ha gjennomgangen i flere lokallag i nærmeste fremtid.

Alle medlemmer viktige for Politiets Fellesforbund

På spørsmål om hvorfor denne saken er viktig for Politiets Fellesforbund svarer Lars Reiersen:

– Alle medlemmer er viktige for Politiets Fellesforbund. Når vi får en så klar anmodning fra ledere om en gjennomgang av dette temaet, er det klart at vi stiller opp og tilbyr det vi har av kunnskap og kompetanse!