Viktig at PF også satser på lederne

Leder2

Bildet er fra lederkontaktsamlingen denne uka.

Denne uka har det vært lederkontaktsamling i Politiets Fellesforbund, med lederkontakter fra hele landet samlet i Oslo. Tilbakemeldingen er klar: Det er svært viktig at Politiets Fellesforbund har fokus også på ledermedlemmene.

Lars Reiersen fra Politiets Fellesforbund sentralt var arrangør. Han er opptatt av å ha en fast møteplass hvor politilederne kan komme med fersk situasjonsrapport fra sitt distrikt – samtidig som man kan utveksle erfaringer med andre ledere i samme posisjon:

– Vi nærmer oss 1500 ledermedlemmer av Politiets Fellesforbund. Det er et tall som har vokst suksessivt, men det er også et tall som forplikter. Jeg mener at det er svært viktig at vi er en sterk og tydelig fagforening også for våre mange ledere. I bunn og grunn har jo både ledelsen i politiet og arbeidstagerne oftest samme mål, og da må vi ha arenaer hvor vi kan jobbe konstruktivt, mener Lars Reiersen.

Han mener derfor at det er viktig å møte ledere fra ulike deler av landet:

– Lederkontaktsamlingene til Politiets Fellesforbund er en slik arena. Jeg er svært glad for at vi har slike samlinger. God deltagelse fra store deler av landet viser at slike samlinger har sin misjon, sier Lars Reiersen på vegne av Politiets Fellesforbund.

Viktige saker

I løpet av samlingen for lederkontaktene var deltagerne innom tidsaktuelle emner som gradssystemet, særalder, AFP og pensjon:

– Dette er områder hvor det skjer svært mye for tiden. Da er fersk og oppdatert informasjon svært viktig. Dessuten er det veldig nyttig å få innsikt i hvilke utfordringer – ofte svært forskjellige – hvert politidistrikt kan ha. Tiltak og kurs som kan gjøre våre ledere tryggere og flinkere har også vært på agendaen. Blant annet får lokale ledere tilbud om gjennomgang av ansettelsesprosessen fra jobbanalyse til onboarding, og dette har blitt svært godt mottatt. Ellers skal vi ha lederkongress senere i år, og vi diskuterte litt rundt innhold og opplegg knyttet til denne, kommenterer Lars Reiersen.

Forbundslederen var på plass

Forbundsleder Unn Alma Skatvold var på plass under samlingen med lederkontaktene og var glad for at lederne er en viktig del av Politiets Fellesforbund:

– Politiets Fellesforbund er en svært viktig og troverdig aktør i norsk arbeidsliv. PF forvalter troverdighet. Den linjen skal vi fortsette med. Det vi sier skal være riktig. Og det er veldig viktig at vi har også lederne i politiet som medlemmer. Det gir oss en ekstra styrke å kunne se ting fra ulike perspektiver. Jeg er veldig glad for at vi nå har nesten 1500 av lederne i politiet som medlemmer av Politiets Fellesforbund, sier Skatvold.

Forbundslederen benyttet også anledningen til å si noe om medbestemmelsen:

– Jeg føler at medbestemmelse nå er på riktig vei og har fått en riktigere prioritet. Så vet jeg at store deler av politi-Norge nå kommer til å bli truffet av et statsbudsjett som på grunn av blant annet prisstigning og økte strømpriser vil representere en reell nedgang i aktivitet. Denne nedgangen vil slå ut på ulikt vis over de ulike delene av landet. Politiets Fellesforbund sin rolle er å passe på at strammere budsjetter ikke går utover de ansattes HMS. Det har dessverre ofte vært en tendens til det. Jeg er opptatt av at Politiets Fellesforbund skal jobbe for hvert eneste medlem og at vi skal være flinke til å synliggjøre hva politikernes vedtak faktisk får å si når samfunnsoppdraget skal løses, sa en engasjert forbundsleder.

Mellom barken og veden

Å være leder i politiet betyr i praksis at man representerer arbeidsgiversiden og i mange tilfeller kan ha en annen analyse enn arbeidstagerne. Laila Stølen fra Sør-Vest var en av lederkontaktene som var med på samlingen. Hun medgir at denne posisjonen ofte kan være krevende.

– Lederne representerer arbeidsgiverne og har andre behov enn arbeidstakerne. Under politikonflikten i 2009 ble det tydelig at Politiets Fellesforbund ikke klarte å ivareta sine ledere, som stod mellom barken og veden. Dette førte til at det ble opprettet to arbeidsgrupper som skulle undersøke hvordan Politiets Fellesforbund best kunne ivareta ledermedlemmene. Dette resulterte i opprettelsen av PF Politilederne. Jeg mener at ledere i politiet har den beste fagforeningen i PF og også at PF har en stor fordel av å ha med lederne i samme fagforening, sier Laila Stølen.

Hun har vært ansatt i politiet siden 1989 og har hatt tillitsverv siden 2003. Hun har nytte av lederkontaktsamlingene i Politiets Fellesforbund:

– Utvilsomt. Jeg får treffe lederkontakter fra alle politidistrikt og særorgan og dele erfaringer med disse, samtidig som vi også har en direktekanal for å kunne påvirke og medvirke til PF sine mål og strategier. Det er nyttige samlinger, og jeg er takknemlig for at Politiets Fellesforbund satser så tungt på ledermedlemmene.

Kan være ensomt

Laila Stølen medgir at det kan være ensomt å være leder i politiet:

– Det kan ofte være ensomt å være leder i politiet, men det trenger ikke å være det. Det kan nok oppstå dilemmaer. Jeg har selv opplevd krevende situasjoner i min rolle som leder, men i bunn og grunn har begge parter samme mål: Nemlig å ivareta et godt arbeidsmiljø og bidra til at vi klarer å ivareta samfunnsoppdraget.

For å oppnå dette, så blir samarbeid et nøkkelord:

– Dette kan vi best gjøre dersom vi klarer å samarbeide og vil hverandre vel. PF Politilederne har representanter over hele landet og kan være en støtte og rådgiver i ulike situasjoner. Vi kan også bringe saker inn for lokalt styre. I vårt distrikt har vi i lederutvalget arrangert årlige ledersamlinger, noe vi har fått positive tilbakemeldinger på, avslutter Laila Stølen.