8. mai 2024:

Gratulerer med frigjørings- og veterandagen!

UNMISS Medal Parade Ceremony for the Norwegian Police Contingent Foto UNMISS, CC BY-NC-ND 2.0, via Flickr

Illustrasjonsbilde fra UNMISS: UNMISS Medal Parade Ceremony for the Norwegian Police Contingent

Foto: UNMISS, CC BY-NC-ND 2.0, via Flickr

– I disse dager med pågående krig i Europa og på Gaza er det ekstra viktig å fremheve betydningen av 8. mai, sier Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund vil rette en stor takk til alle i norsk politi som har deltatt i internasjonale operasjoner. Disse er også veteraner.

– 8. mai er datoen hvor vi feirer friheten og hedrer alle veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner. 8. mai er en dag som det fortsatt er veldig viktig å markere, særlig i en usikker tid som nå, fortsetter han.

Fremhever veteranene

Om lag 1 500 representanter for norsk politi har gjort tjeneste i internasjonale operasjoner.

– Det har vært en oppfatning fra hjemkommet politipersonell at de ikke opplever å få den anerkjennelse og oppfølging som oppleves som nødvendig. Det kan være alt fra manglende anerkjennelse fra ledere og kollegaer, til at kompetansen som er ervervet internasjonalt ikke benyttes i politiet og at man opplever manglende helseoppfølging, sier Hjortland.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Orjan3

Ørjan Hjortland er nestleder i Politiets Fellesforbund.

Økt risiko for psykiske senskader

Deltakelse i internasjonale operasjoner innebærer for mange politipersonell eksponering for alvorlige, potensielt traumatiserende hendelser. Det er godt forskningsmessig belegg for å si at dette gir økt risiko for utvikling av psykiske plager.

Vi har dessverre liten kunnskap om hvordan det står til med den psykiske helsen til politipersonell som har deltatt i internasjonale oppdrag. Forskning vil kunne bidra til økt kunnskap om politipersonells psykiske helse etter tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Økt kunnskap muliggjør tilpasset forebygging og helseoppfølging for politipersonell før, under og etter deltakelse i fremtidige utenlandsoppdrag.

– Politiets Fellesforbund er derfor fornøyde med at vårt innspill om mer forskning fikk gjennomslag i den nye veteranmeldingen, som ble lagt fram av regjeringen tidligere i år, sier forbundsnestlederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

IMG 0926 (internasjonalt, internasjonal tjeneste, Frontex, EU)

Illustrasjonsbilde fra Frontex.

Foto: Frontex

Ukraina og Gaza

I år er det to store konflikter som særlig berører Norge. Krigen i Ukraina raser for fullt og ligger fortsatt som et bekmørkt bakteppe over Europa. Situasjonen i Ukraina understreker dessuten hvor viktig det er å ha et velfungerende politi og rettssystem.

– Ukraina er et krigsherjet land. Desto viktigere er det å ha en sterk sivil beredskap og med politiet i en nøkkelrolle. Krigen på Gaza viser også hvor viktig det er å ha sivile krefter som kan stå i mot og utgjøre en forskjell. 8. mai er virkelig en dag å fremheve. Vi er utrolig stolte av den jobben norsk politi gjør både her hjemme og ute i internasjonalt arbeid. Til alle veteraner vil jeg på Politiets Fellesforbunds vegne takke for innsatsen! Og til alle: Gratulerer med frigjørings- og veterandagen! sier Hjortland.

Fakta: Frigjørings- og veterandagen

  • Om dagen: Markeres hvert år på 8. mai. Etter fem års okkupasjon under andre verdenskrig ble Norge frigjort 8. mai 1945. Siden den gang har over 100 000 norske kvinner og menn deltatt i mer enn 100 internasjonale operasjoner i kampen for demokrati og menneskeverd. På 8. mai minnes og hedres alle veteranene som har bidratt til frihet, selvstendighet og fred gjennom sin tjeneste for Norge fra okkupasjonstiden og fram til i dag. Veterandagen ble markert første gang i 2011. Kilde: regjeringen.no
  • Norsk deltakelse i internasjonale politistyrker finner sted i operasjoner under organisasjoner som Den europeiske union (EU), De forente nasjoner (FN) og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), samt bidrag til bilaterale prosjekter.
  • Aktuelle operasjoner er blant annet:
    • Frontex, det europeiske grense- og kystvaktbyrået, som jobber for å sikre Europas yttergrenser (EU).
    • Sør-Sudan (UNMISS, United Nations Mission in South Sudan), som for tiden handler om å beskytte sivile innbyggere (FN).
    • Colombia (UNVMC, United Nations Verification Mechanism in Colombia), hvor politiet tar del i observatørstyrken i denne misjonen (FN).
  • Norsk politi har siden 1989 deltatt med over 1200 politipersonell i internasjonale fredsoperasjoner, i 35 land over hele verden, under til tider svært risikofylte forhold. Les mer >