Bedre ivaretakelse av veteraner i politiet er nødvendig

Forbundssekretær Linda Verdal, Bjørn Robert Dahl, generalsekretær NVIO, og forbundsleder Sigve Bolstad (Foto PF)

Fra venstre: Forbundssekretær Linda Verdal, Bjørn Robert Dahl, generalsekretær NVIO, og forbundsleder Sigve Bolstad.

– Oppfølgingen av veteranene, politifolk som er ute i internasjonale operasjoner, må bli bedre enn den er i dag, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

– Vi vil først og fremst rette en stor takk til alle medlemmer og ansatte i politiet som har deltatt i internasjonale operasjoner som politi. Disse er også veteraner. Vi er utrolig stolte av den jobben norsk politi gjør både her hjemme og ute i internasjonalt arbeid, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund jobber for å bedre ivaretakelsen av veteraner, og samarbeider blant annet med Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) for å lære av deres erfaringer. NVIO er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner, og deres pårørende. Politipersonell som er eller har vært i internasjonale operasjoner kan også bli medlem av NVIO.

Politiets Fellesforbund hadde nylig møte med Bjørn-Robert Dahl, generalsekretær i NVIO, for å dele erfaringer og diskutere aktuelle saker.

– Politiets Fellesforbund har hatt godt samarbeid med NVIO både i yrkesskadesaken og andre saker. Det samarbeidet ønsker vi å bygge videre på, sier Sigve Bolstad.

Norsk politi har siden 1989 deltatt med over 1200 politipersonell i internasjonale fredsoperasjoner.

– Tjenesten er til tider risikofylt og Politiets Fellesforbund er opptatt av å arbeide for bedre rettigheter for våre medlemmer som beordres til internasjonal tjeneste. De gjør en viktig innsats i tjeneste for Norge, sier Bolstad.

(Saken fortsetter under bildet)

6 norske og 2 canadiske politirådgivere som utgjorde det spesialiserte polititeamet Sexual and Gender Based Violence (SGBV) på Haiti i 2018 (Foto Jarle Bjørke)

Seks norske og to canadiske politirådgivere som utgjorde det spesialiserte polititeamet Sexual and Gender Based Violence (SGBV) på Haiti i 2018.

Foto: Jarle Bjørke

Forbundet har sammenlignet politiets arbeidsavtaler med forsvaret sine, og ser at forsvaret på flere områder har bedre rettigheter enn politiet.

– Disse ulikhetene bør utjevnes. Det er derfor naturlig å samarbeide med organisasjoner som har samme interesser som oss: å fremme arbeidstakers rettigheter, sier Bolstad.

Ønsker kartlegging av veteraners helse

Forbundssekretær Linda Verdal, som har internasjonal erfaring både fra forsvaret og politiet, forteller om flere internasjonale operasjoner hvor forsvarspersonell arbeider skulder til skulder med politipersonell. NVIO var derfor en av de første organisasjonene forbundet inviterte til et samarbeid da arbeidet med yrkesskadesaken startet i 2018. De kunne bringe inn nyttig informasjon om hvordan organisasjonen gjennom flere år hadde arbeidet for å styrke veteraners rettigheter.

– Vi har nå fått gjennomslag i yrkesskadesaken, men i denne omgang inkluderer det ikke personell fra internasjonale operasjoner. Politiets Fellesforbund mener politipersonells internasjonale innsats må sidestilles med forsvarspersonells når det gjelder yrkesskadeerstatning. Det vil vi arbeide videre for framover, forteller Verdal.

Forsvaret har gjennom flere helseundersøkelser kartlagt hvilke fysiske og psykiske skader som kan oppstå hos mannskapene som følge av internasjonal tjeneste. Politiets Fellesforbund har vært tydelige på at det er på høy tid at en slik helseundersøkelse også gjennomføres blant politipersonell.

– Vi vil at det settes i gang et slikt arbeid og ønsker et videre samarbeid med både Justisdepartementet og Politidirektoratet for å få til det, sier Verdal.

Viktig innsats

Bolstad påpeker at det er staten og politiet som arbeidsgiver som har hovedansvaret for å følge opp veteranene. De har god og verdifull kunnskap om land, konflikter, situasjoner, kulturer og unike personlige erfaringer, som gjør dem til en ressurs i arbeidslivet og for det norske samfunnet. Likevel er man for dårlig på å legge vekt på denne kompetansen.

– Veteranenes innsats har vært viktig for å skape og bevare fred i mange land. Dessverre ser vi at arbeid som dette fortsatt vil være nødvendig i tiden som kommer. Når norske politifolk fortsatt skal bidra i dette viktige arbeidet, må oppfølgingen av veteranene bli bedre enn den er i dag. Her må det fortsatt gjøres en jobb, fastslår forbundslederen.