Frigjørings- og veterandagen 8. mai:

– Med anerkjennelse og respekt: takk for innsatsen!

Unn Alma Skatvold 4 Foto Erik Inderhaug

– Vi er utrolig stolte av den jobben norsk politi gjør både her hjemme og ute i internasjonalt arbeid, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Foto: Erik Inderhaug

I dag er frigjørings- og veterandagen. Totalt har mer enn 1200 norske politifolk siden 1989 vært med i internasjonale operasjoner, i 35 land over hele verden. Politiets Fellesforbund vil rette en stor takk til alle i norsk politi som har deltatt i internasjonale operasjoner. Disse er også veteraner.

Frigjørings- og veterandagen er en viktig dag for å minnes de som kjempet for vår frihet under andre verdenskrig. I dag er det også en dag for å anerkjenne og takke de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner siden, med mål om fred og sikkerhet i verden.

Norsk politi er med i internasjonale operasjoner, og hjelper til i land som trenger støtte til å bygge opp samfunnet igjen etter krig og konflikt. Målet er å styrke det lokale og nasjonale politiet. Per januar 2023 har norsk politi 25 politirådgivere og observatører i internasjonale operasjoner. Dette omfatter operasjoner i Sør-Sudan og Sudan, i tillegg til Colombia. I Sør-Sudan har det vært urolig gjennom flere år, og i Sudan har det vært sterke stridigheter de siste ukene.

– Norsk politi deltar i operasjoner i konfliktfylte områder. Det setter folk under sterkt press, både de som deltar i operasjonene, deres nærmeste her hjemme og kolleger og etaten for øvrig. De gjør en vanskelig, men utrolig viktig jobb. Og de gjør det på vegne av Norge, med mål om en fredeligere og mer stabil verden, som igjen er positivt for oss her hjemme som del av en mer sammenvevd verden, sier Skatvold.

Store utfordringer for politiet i Ukraina

Også i år ligger i tillegg krigen i Ukraina som et mørkt bakteppe for dagen. Situasjonen i Ukraina understreker dessuten hvor viktig det er å ha et velfungerende politi og rettssystem.

– Putins brutale angrepskrig mot Ukraina aktualiserer dagen i dag ytterligere. Den medfører også at politiet i Ukraina nå står overfor ekstraordinære utfordringer. De må utføre sine oppgaver for samfunnet i et krigsherjet land, med stor usikkerhet og utrygghet for seg og sine. Det understreker bare viktigheten av å ha en sterk sivil beredskap, og her spiller politiet en nøkkelrolle, sier forbundslederen.

Bedre ivaretakelse fortsatt nødvendig

Samtidig er det viktig å anerkjenne og takke de som har bidratt, og i ytterste fall risikert livet sitt, ved å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner. De trenger god oppfølging etter internasjonal tjeneste, slik at de kan få hjelp med å håndtere utfordringer, situasjoner og erfaringer de har med seg etter tjenesten. Samtidig må det anerkjennes at de har med seg viktig erfaring og kompetanse til tjenesten.

– Her kan norsk politi bli bedre. Både på å ivareta de som kommer tilbake fra internasjonal tjeneste og til å utnytte den unike kompetansen og erfaringene de sitter igjen med i etterkant, sier Skatvold.

Stolt av innsatsen

På frigjørings- og veterandagen er det derfor viktig å minnes og hedre de som har kjempet og ofret så mye for vår frihet og trygghet, og å takke de som fortsatt gjør viktig innsats i dag.

– Vi er utrolig stolte av den jobben norsk politi gjør både her hjemme og ute i internasjonalt arbeid. Så til alle veteraner, med anerkjennelse og respekt: takk for innstasen, og til alle sammen: gratulerer med frigjørings- og veterandagen! sier Skatvold.