I Nord-Makedonia for å lære bort

Per Erik Skopje1a

Politiets Fellesforbunds generalsekretær, Per Erik Ommundsen, har vært i Nord-Makedonia og holdt foredrag om likestilling og mangfold.

Politiets Fellesforbund har vært på en internasjonal konferanse i Nord-Makedonia i OSSE-regi hvor likestilling og mangfold stod på agendaen. – Politiets Fellesforbund var på plass for å vise at investeringer i likestilling og mangfold fører til bedre resultater for etaten, sier generalsekretær Per Erik Ommundsen i Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund har markert seg internasjonalt innen likestilling og mangfold det siste året. I fjor deltok Politiets Fellesforbund på en Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)-konferanse om temaet i Kasakhstan, og PF har også deltatt på en digital konferanse i Tadjikistan.

På disse konferansene har Politiets Fellesforbund redegjort for situasjonen i Norge: Alt fra den i særstilling høye tilliten norsk politi har i befolkningen, til at det i 2023 er 24 prosent kvinnelige ledere i politiet og en kvinneandel på 46 prosent i etaten. I 2023 var nesten 55 prosent av studentene på Politihøgskolen kvinner.

– Det har vært en kontinuerlig utvikling fra 1950-tallet som har lagt til rette for en stadig større andel kvinner i politiet. Lover om likestilling og mangfold har kommet på plass, og norsk politi er nok blant de mest likestilte etatene i verden. Jeg er overbevist om at økt likestilling fører til bedre resultater for bedriften og et bedre arbeidsmiljø, sier Per Erik Ommundsen.

Sterkt arbeidervern

I sine foredrag understreker PFs generalsekretær at lovverket må være på plass for at man kan implementere full likestilling og fokus på mangfold:

– I Norge er det tilrettelagt for at familier har gode permisjonsordninger når man får barn, og man har stillingsvern og tilrettelegging. I tillegg har det norske politiet lagt stor vekt på politiutdannelsen og muligheter for etter- og videreutdanning. Høy tillit i befolkningen er ikke noe politiet kan ta for gitt. Derfor er det viktig at det legges til rette for at etaten utgjør et godt tverrsnitt av befolkningen og at politiet er en etat hvor man tilbys muligheter og et vidt mangfold, sier Per Erik Ommundsen.

Andre kan lære

Per Erik Ommundsen og Politiets Fellesforbund er opptatt av å dele de erfaringene man har gjort i Norge:

– I Norge har bevisst satsing på likestilling og mangfold gitt solide resultater. Om andre land kan lære av oss, så er det veldig bra. I mange av de landene som er representert på OSSE-konferansene skjer det en veldig utvikling på områdene likestilling og mangfold, og det er svært positivt. I Politiets Fellesforbund har vi profesjonalisert satsingen på likestilling og mangfold. Vi har en egen forbundssekretær som jobber innenfor disse områdene, Kari Anne Kristiansen, og hun gjør en utmerket jobb som blir lagt merke til, kommenterer generalsekretæren i Politiets Fellesforbund.