Kronikk:

Ikke opprett nye tjenestesteder i politiet!

Unn Alma Skatvold illustrasjonsbilde lensmannskontor

«God beredskap koster, men dårlig beredskap koster enda mer», skriver forbundsleder Unn Alma Skatvold i dette innlegget.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold hadde i forrige uke en kronikk på trykk i VG. I kronikken understreker forbundslederen at vi er inne i en tid hvor politietaten må satse på flere politi fremfor nye tjenestesteder.

Dette er en kronikk

Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning

Vi vil på det sterkeste fraråde å opprette nye tjenestesteder i politiet. Regjeringens foreslåtte statsbudsjett for neste år vil gi et nedtrekk i politiets budsjett. Det gjør det verken økonomisk eller personalmessig forsvarlig å opprette nye kontorer.

Et av hovedmålene med nærpolitireformen var å få politiet tettere på innbyggerne der de bor og oppholder seg. Dessverre lyktes ikke det. I Hurdalsplattformen har regjeringen en intensjon om å opprette nye tjenesteder i politiet for å styrke det lokale nærpolitiet. Det så Politiets Fellesforbund som positivt da dette har vært et neglisjert punkt gjennom hele reformen.

Vi står i tøffere tider som samfunn, både økonomisk og sikkerhetsmessig. Vi forstår at regjeringen må prioritere hardere. Men det er nettopp i usikre tider vi i enda større grad må ivareta borgernes trygghet og sikkerhet. Med det foreslåtte statsbudsjettet frykter vi at det motsatte blir tilfelle. Å opprette nye tjenestesteder når det er nedtrekk i politibudsjettet, vil ikke bare være uklokt, men uforsvarlig. Det er ikke rom for å øke antall ansatte, tvert imot er det en stor fare for at man må bemanne ned. Dette vil kunne gå ut over sikkerheten - ikke bare for borgerne, men også for de ansatte. Vold og trusler mot politiet har økt dramatisk, og behovet for å ha en patrulje i nærheten for bistand er avgjørende for å håndtere denne utviklingen. I tillegg har politiet fått mange nye oppgaver som følge av den spente sikkerhetssituasjonen i Europa og Russlands etterretningsvirksomhet. Da kan vi ikke fordele den beredskapen vi har enda bredere utover for å holde nye kontorer åpne.

Å fortsette et økt opptak på politihøgskolen er positivt og helt nødvendig for å håndtere en ny hverdag med stadig nye samfunnskriser. Når opptaket derimot ikke finansieres med nye stillinger i etaten er vi like langt. Aldri har vi hatt flere midlertidige stillinger for de nyutdannede, som går fra vikariat til vikariat, fra krise til krise, på nye steder i landet hele tiden. Å utdanne flere til en usikker jobbfremtid vil være å kaste blår i øynene på ungdommer som drømmer om å bli politi. Det er ikke dagens realitet de drømmer om.

Det foreslåtte budsjettet selges inn med lovnader hvor finansiering tas fra andre steder i politiet. Man gir med en hånd og tar med den andre. Å ta ned konsulentbruken er en billig floskel som selger. Men med en etat som har ligget langt bak i den teknologiske utviklingen er vi avhengig av konsulenter. Politiet trenger teknologisk kompetanse, men det er krevende å rekruttere når det private støvsuger markedet, med lønninger som overstiger langt det politiet kan tilby. Da er håpet at konsulenter som leies inn etter hvert kjenner på ønsket om å løse det verdibaserte samfunnsoppdraget som politiet har, og velger å bli fremfor å haste videre. Samtidig er det heller ikke foreslått friske midler til etter- og videreutdanning, som kunne bidratt til å øke kunnskapen og kompetansen blant de vi allerede har.

Det burde være unødvendig å si det, men vi sier det igjen. God beredskap koster, men dårlig beredskap koster enda mer. Det er nå vi må satse på trygghet. Ellers kan det koste oss dyrt.

Unn Alma Skatvold
Forbundsleder, Politiets Fellesforbund