PF møter justiskomiteen torsdag

Unn Alma Skatvold 5 Foto Erik Inderhaug

Unn Alma Skatvold og Politiets Fellesforbund møter justiskomiteen på Stortinget torsdag.

Foto: Erik Inderhaug

Torsdag skal Politiets Fellesforbund på budsjetthøring i justiskomiteen. – Jeg kommer til å være tydelig på at det er uforsvarlig å opprette nye tjenestesteder. Vår prioritering er politiansatte foran bygg, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Etter den senere tids diskusjoner om viktigheten av totalberedskapen i Norge, finner Politiets Fellesforbund det kritikkverdig at statsbudsjettet ikke innebærer en reell økning av politibudsjettet.

– Vi kan ikke se at budsjettforslaget styrker grunnberedskapen eller gjør det mulig å opprettholde inneværende års aktivitet i politiet, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Politiansatte foran bygg

Politiets Fellesforbund mener det er uforsvarlig å opprette nye tjenestesteder slik regjeringen nå foreslår. Forbundets prioritering er politiansatte foran bygg. De siste årene har kriser vært den nye hverdagen for politiet. Grunnberedskapen må derfor styrkes for å håndtere den nye normalen.

– Vårt krav på 300 millioner kroner for å øke dekningsgraden i politidistriktene og for å opprettholde bemanningen i tråd med nærpolitireformens intensjoner, er ikke innfridd i budsjettforslaget, kommenterer Unn Alma Skatvold.

Nyutdannede politifolk risikerer arbeidsledighet

At 100 studieplasser videreføres med 27 millioner er positivt, men disse plassene er ikke finansiert i form av nye stillinger i politibudsjettet. Andelen midlertidige ansettelser fra de fire siste kullene fra Politihøgskolen er bekymringsfullt. Hele 387 av 481 ferdig utdannede politibetjenter som er uteksaminert fra PHS i år er i midlertidige stillinger, og 72 er uten jobb i politiet. Dette står i sterk kontrast til de politiske signalene som fulgte bevilgningene for 2021 om at de 400 såkalte koronastillingene nå skulle gjøres faste.

– Vi frykter derfor at de midlertidige politistillingene ikke blir videreført i 2023 og at flere ferdigutdannede politifolk går ut i arbeidsledighet, sier forbundslederen.

Etter- og videreutdanning er avgjørende

Politiets Fellesforbund gjenfinner heller ikke kravet om økte midler til etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen. For at politiet skal settes i stand til å løse samfunnsoppdraget er kompetanseheving avgjørende. Etter- og videreutdanning for politiansatte er viktig for å fremme innbyggernes rettssikkerhet og trygghet. Det er derfor avgjørende å sikre at politiansatte tilbys nødvendig kompetanseutvikling og en tilfredsstillende lønnsutvikling slik at en videre karriere i politiet er attraktiv.

– Utvikling av kompetanse er også en viktig faktor for å styrke grunnberedskapen i norsk politi, understreker forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Politiets Fellesforbund opprettholder derfor kravet om:

  • 300 millioner kroner for å øke dekningsgraden i politidistrikt som ligger under målkravet om 2 politi per 1000 innbyggere
  • 57 millioner kroner for å øke kapasiteten på etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen med 450 plasser

Last ned hele høringssvaret under:

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
Høringsnotat, statsbudsjettet 2023 (PDF, 0,1MB)
> Finn flere filer i dokumentarkivet