PF møtte justiskomiteen

Dag Unn Morten Justis

Torsdag morgen var Politiets Fellesforbund på plass på Stortinget for å redegjøre for sitt høringssvar til statsbudsjettet for 2023. – Vi møtte en lydhør komitè som viste stor interesse for politiet og som stilte mange spørsmål. Alt i alt føler jeg at vi fikk fram budskapet vårt på en god måte, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

En høringsrunde på Stortinget er rammet inn av en streng tidsramme. Dette gjaldt også for Politiets Fellesforbund, men forbundslederen følte at forbundet fikk fram sine argumenter i løpet av den tilmålte tiden:

– Vi er sterkt imot at grunnberedskapen i norsk politi ikke økes med tanke på den utrygge situasjonen Norge er i – med krig i vårt nabolag. Det er ikke sikkerhet man skal prioritere bort når det er usikre tider. Vi mener at det burde vært en reell økning i politibudsjettet for 2023, men det ligger det dessverre ikke an til, sier Unn Alma Skatvold.

Penger og utdanning

Politiets Fellesforbund har spilt inn to krav til statsbudsjettet for 2023:

  • a) 300 millioner til å øke bemanningen i politiet. Fortsatt ligger åtte av tolv politidistrikt under målet om to politi per 1000 innbyggere.
  • b) 57 millioner kroner for å styrke etter- og videreutdanningen på Politihøgskolen med 450 plasser.

Politiets Fellesforbund mener det vil være uforsvarlig å opprette nye tjenestesteder med regjeringens forslag til budsjett. Det var en konkret tilbakemelding Politiets Fellesforbund ga til justiskomiteen under høringen. Når budsjettet ikke innebærer noen reell økning i handlingsrommet, må man heller prioritere flere folk foran flere bygg.

– Nå blir det spennende å se hva som skjer videre utover høsten. Vi skal møte flere av de politiske partiene. Og vi skal påvirke der vi kan. Målet er at vi skal få en bedre grunnberedskap i norsk politi. Det skal vi kjempe hardt for å få til, lover Unn Alma Skatvold, som fortsetter:

– For øvrig opplevde jeg justiskomiteen som svært opptatt av norsk politi, og spesielt med tanke på den spente sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner oss i. Vi fikk en rekke spørsmål av ulik art som jeg føler at vi svarte bra på, kommenterer forbundslederen.

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
Høringsnotat, statsbudsjettet 2023 (PDF, 0,1MB)
> Finn flere filer i dokumentarkivet